welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Bij thuiskomst van een weekje weg valt mij bij het lezen van De Gooi- en Eemlander 15 juli een artikel op over het Vliegveld Hilversum.

 

Het vliegveld is geen obstakel meer, zo is te lezen in de Gooi- en Eemlander, voor de bouw van honderden woningen in Loosdrecht. Ongetwijfeld een goed bericht voor woningzoekenden.

 


Uit onderzoek van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NRL) is namelijk gebleken dat er géén toename van geluidshinder voor de omgeving zal zijn, als de grasbanen enigszins anders ingericht worden. De bouw is dus niet langer meer afhankelijk van de toestemming van Hilversum om de banen verhard aan te leggen en zo de bouw van woningen mogelijk te maken.


Nu heeft het NRL veel onderzoek gedaan naar de ‘geluidshinder’, maar ik mis een onderzoek naar de ‘verkeershinder’. Leefbaar Hilversum heeft er al eerder op gewezen dat de bouw van honderden woningen op Ter Sype de verkeersdrukte enorm zal toenemen op de buitenring en zeker met name op de Diependaalselaan en de Tollakkerweg in Hollandse Rading.


Met dit gegeven is Leefbaar Hilversum altijd tegen medewerking geweest om bouwen mogelijk te maken, als er niet eerst gekeken wordt naar de verkeersafwikkeling. Het onderzoek zal uitgebreid moeten worden met het analyseren van de effecten op de nu al overvolle buitenring door de bebouwing van Ter Sype. Een gekokerde visie op ‘bouwen en geluidshinder’ om bebouwing mogelijk te maken, zonder rekening te houden met de effecten voor de verkeersafwikkeling, is onaanvaardbaar.

 

Afwikkeling van de verkeersstroom hoort onderdeel uit te maken

van elk ontwikkelingsproject.

 

Leefbaar Hilversum doet dan ook een dringend beroep op het college om dit verkeersprobleem onder de aandacht te brengen van de provincie.

Jan Spaans

 

Verkiezingsprogramma