welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Er komt per 1 januari a.s. een nieuwe  Algemene Plaatselijke Verordening, kortweg APV genaamd.

 

De nieuwe APV houdt o.a. in dat er geen vergunning meer nodig is als particulieren of bedrijven (geen horeca) bijvoorbeeld tuinfeest en/of dergelijke activiteiten willen organiseren. Er geldt alleen een meldingsplicht 10 dagen voor aanvang van deze activiteiten.

 


 

Dit scheelt betaling van leges voor de burger en minder belasting van de ambtenaren, dus een bezuiniging op de personeelskosten.


Dat is precies wat Leefbaar Hilversum wil: minder regeltjes en minder ambtenaren.. Wij zijn dan ook zeer tevreden met de eerste maatregelen van die strekking door dit college. Maar we zijn er nog lang niet. Er gebeurt nog veel te weinig en het gaat allemaal veel te traag.

We doen dan ook een dringend beroep op B&W om door te gaan met dit soort maatregelen.


Gerrit van der Waals

Verkiezingsprogramma