welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Na afloop van de Tweede Creatieve Impuls voor Hilversum in mei hebben wij ons voorgenomen om in oktober een Derde Impuls te organiseren. Ook Impuls 2 was tenslotte erg succesvol verlopen. Niet alleen zijn die avond veel initiatieven en plannen geopperd, ook bleek weer dat alleen al het contact tussen verschillende creatievelingen waardevol was.

 

Inmiddels is de tentoonstelling Deuren van Hilversum geopend. Een geweldig initiatief dat afgelopen voorjaar een stille dood dreigde te sterven. Dankzij de kennismaking van Saskia Klein met Rients Slippens tijdens een van onze brainstorm-avonden, voorafgaand aan de Creatieve Impuls, is het initiatief met veel enthousiasme weer opgepakt. Resultaat: een indrukwekkende tentoonstelling, die ' zoals Rients Slippens het treffend omschreef ' toont dat er in Hilversum sprake is van een positieve ontwikkeling op creatief gebied en dat de deur op een kier staat.

 

meer concrete gevolgen

 

Ook is zondag 7 oktober op het kunsteiland K 1222 de eerste bijeenkomst van Kunststof, georganiseerd door Rici van Kasbergen. Zoals elke eerste zondag van de maand wordt daar de mogelijkheid geboden aan zowel kunstenaars als (buurt-) bewoners elkaar op kunstzinnige wijze te ontmoeten in de ATB (Ateliers Ten Boomstraat), De Kelder (ingang De Kupstraat) en de grote zaal van De Vrolijke Noot (Stroeslaan). Het duurt van 12:00 uur tot 17:00 uur en de toegang is gratis.

 

Naast deze twee concrete initiatieven zijn er op beide Impuls-avonden veel zinvolle suggesties gedaan ter versterking van het culturele imago van Hilversum. Deze ideeën vormen de input voor de cultuurnota, die momenteel door de gemeente wordt opgesteld.

 

Op verschillende fronten hebben de Impuls-debatten dus een bijdrage geleverd aan de creatieve en culturele toekomst van Hilversum. Daar zijn wij erg blij mee en ook trots op.

 

kunstco?rdinator nu aan zet

 

Toch gaan wij geen Derde Impuls organiseren, want de wethouder cultuur heeft het belang van een cultuurco?rdinator voor Hilversum ingezien: per 1 oktober jl. is Erik van de Want als cultuurco?rdinator aangesteld.

 

Wij hebben er alle vertrouwen in dat hij de door ons ge?nitieerde Creatieve Impuls met verve zal voortzetten en dragen dan ook graag het stokje aan hem over.

Dit zullen wij binnenkort symbolisch doen door hem de tafellakens met alle waardevolle notities van de Tweede Impuls te overhandigen.

 

Vanzelfsprekend blijven wij zelf wel nauw betrokken bij de ontwikkeling van creatief Hilversum. Zo zullen wij nauwlettend de ontwikkelingen rondom het door ons ingediende initiatiefvoorstel voor een Huis voor de Kunsten blijven volgen.

 

Wij hebben met veel plezier de beide Impulsen georganiseerd en willen iedereen bedanken die met zijn of haar bijdrage een aandeel heeft geleverd in de positieve creatieve  ontwikkeling die Hilversum momenteel doormaakt.

 

Wij blijven ons dus graag inzetten voor een ook in kunstzinnig opzicht leefbaarder Hilversum!

 

Marianne Berenschot en Dick Klees

 

Meer informatie over artistieke evenementen die binnenkort plaatsvinden:

Open Dag Ateliers Ten Boomstraat ATB

Muziek en literair caf? in De Kelder (ingang De Kupstraat)

Stadsatelier De Vrolijke Noot 

 

 

 

 

 

Verkiezingsprogramma