welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Nieuwjaarswens Leefbaar Hilversum 2018

Wij wensen alle Hilversummers een veilige, groene, duurzame en sociale woonomgeving. Onze insteek is om burgers veel directer te betrekken in zaken die hen aangaan, ook in 2018. Burgers zijn ervaringsdeskundigen bij uitstek in hun eigen buurt. LH wil graag gebruik maken van hun expertise. Duurzaamheid bereikbaar maken voor iedereen, die een groen hart heeft voor ons mooie Hilversum, door voorlichting vanuit de gemeente en een aanmoedigingssubsidie aan te bieden.

Hilversum verder uitdiepen in bereikbaarheid maar niet weer vele wegen op de kop zetten, want dat is kapitaalvernietiging. Een innovatief, betaalbaar en eerlijk parkeerplan om de parkeerdruk in vele buurten beter te verdelen waardoor de parkeerdruk eraf gaat. Onze natuur veel meer betrekken bij onze burgers en meer groen (bomen/struiken) doortrekken naar en in ons centrum en woonwijken en investeren in het ecologisch systeem om sneller klimaatneutraal te zijn.

Verkiezingsprogramma