welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Op de agenda voor de commissie verkeer en buurt van 22 januari stond de reconstructie Anthony Fokkerweg / Kamerling Onnesweg in verband met de vestiging van de nieuwe brandweerkazerne. Al een tijdje geleden zag het college af van de plannen om naast de brandweerkazerne een tankstation te bouwen, ondanks de afspraken met de heer Wiggerts, eigenaar van het tankstation naast het spoor. Dit tankstation moet verdwijnen in verband met de aanleg van de tunnel die momenteel in volle gang is.

Leefbaar Hilversum vond het geen stijl dat de afspraken niet nagekomen werden en stelde dat deze ondernemer daar niet de dupe van mocht worden. Daar komt nog bij dat het aantal tankstations over het spoor steeds kleiner wordt en de behoefte alleen maar zal toenemen. Tenslotte zal in de toekomst het aantal woningen in Noord en Oost zich uitbreiden.

 

Vergadering commissie Stad

 

Het college beloofde zich in te spannen een andere plek voor het tankstation te vinden. Leefbaar Hilversum had daar een hard hoofd in, omdat er al eerder verschillende locaties waren bekeken.

Intussen is dat alweer een paar maanden geleden en dus informeerde onze woordvoerster Jacqueline Smith naar de stand van zaken rondom de herlocatie van het benzinestation van de heer Wiggerts. Ook andere partijen waren benieuwd.

De wethouder beaamde dat er nog steeds geen nieuwe locatie gevonden is, maar dat men nog steeds druk doende is om in overleg met de heer Wiggerts een passende plek te vinden. Wanneer dat duidelijk is kon hij niet zeggen.

Wordt vervolgd?

Verkiezingsprogramma