welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht
Jammer dat de fractievoorzitter van de VVD altijd in dezelfde reactie schiet als hij onvoldoende inhoudelijke argumenten heeft om zijn standpunt te verdedigen. Met veel omhaal en grote woorden diskwalificeert hij anderen om zijn eigen tekortkoming te maskeren. Dit keer is Leefbaar Hilversum de gebeten hond. En dat terwijl wij alleen onze verbazing uitten over de ommezwaai in tactiek die wij menen te bespeuren bij de VVD.

Voorman Meijer van de liberalen heeft namelijk een onnavolgbare strategie: eerst je zeer kritisch uitlaten over de voorstellen van dit college en daarna toch instemmen met die voorstellen. Laatst nog bij de behandeling van de begroting. De kritiek was niet van de lucht, ze lieten geen spaan heel van de begroting. Iedereen hield de adem in: zou de VVD tegen elke verwachting in dan toch tégen gaan stemmen. Maar nee, ze bleven bij de tot dan toe gehanteerde politiek: eerst hoog van de toren blazen en daarna gewoon vóór stemmen. Een beproefde methode om iedereen zand in de ogen te strooien, ook de VVD-stemmers.
Niemand kon vermoeden dat de VVD ook zónder kritiek in zou kunnen stemmen met het beleid van het college.
Maar wat niemand verwachtte gebeurde vorige week toch: de VVD stemde in met een voorstel van wethouder Rensen om zonder onderliggend plan Omroep Hilversum toch te blijven subsidiëren; iets waar de hele raad een maand geleden nog tegen was.

Wat is de reden van deze koerswijziging? Wil de VVD kans maken om in een nieuw college te komen, iets wat ze de afgelopen zeven jaar goed hebben weten te voorkomen.
Leefbaar Hilversum is niet weggelopen voor die bestuursverantwoordelijkheid. Heel veel van de plannen die nu uitgevoerd worden komen uit de koker van het college waarin wij met twee wethouders zaten. Het zou dan ook volstrekt ongeloofwaardig zijn als wij diezelfde plannen, omdat we nu in de oppositie zitten, nu zouden afschieten.


Dat neemt niet weg dat LH dit college zeer kritisch volgt. En die kritiek steken we ook niet onder stoelen of banken. Daarnaast komen we ook zelf met plannen, zoals die voor handhaving fietsparkeren, het Huis voor de Kunsten, discussieavonden over een nieuw cultureel elan, tolheffing om de verkeersoverlast op de buitenring terug te dringen...
En dat is onze koers: duidelijk, constructief en kritisch.
 
Karen Heerschop

 

Verkiezingsprogramma