welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht
Een democratisch dieptepunt, dat was de behandeling van de Cocon op 14 mei jl. De raad moest kiezen tussen Noordse Bosje of Vaartweg als geschikte locatie voor de daklozenopvang. Leefbaar Hilversum had evenals de meeste andere politieke partijen grote vraagtekens bij de manier waarop het college tot deze twee locaties was gekomen (zie ons eerdere artikel). Volgens de voormalige wethouder moesten wij als raad kiezen tussen deze twee locaties, omdat wij anders onze belofte aan de Bloemenbuurt niet na zouden komen. In het convenant stond immers dat in het voorjaar van 2009 een nieuwe locatie voor twee functies van de Cocon zou worden gevonden.

Maar klopte dat wel? Hadden wij daar als raad wel mee ingestemd?

LH-factievoorzitter Marianne Berenschot hield de raad gisteravond voor dat er in juni, bij de bespreking over het convenant, totaal geen sprake was van een tijdpad. Integendeel, de toenmalig wethouder Ben Hammer zei toen letterlijk: 'Ik wil mij in een convenant niet vastleggen op data'.

DE CORRECTE DATA

De definitieve tekst van het convenant is pas op 9 september door het college opgesteld en wij als raadsleden zijn pas op 11 september ’s ochtends voor de ondertekening van dat convenant later diezelfde dag (!) uitgenodigd.

De definitieve versie van het convenant werd in oktober - dus na  de ondertekening - pas door raadsleden besproken. Wij hebben de wethouder toen kritisch gevraagd of dat tijdspad wel haalbaar was. Maar de wethouder had er alle vertrouwen in dat dat wel zou lukken.

Deze PvdA-wethouder is inmiddels vertrokken en kan daar dus niet politiek op worden afgerekend. Hetzelfde geldt voor zijn PvdA-opvolgster die ons voorhield dat wij als raadsleden zelf met het tijdspad hadden ingestemd en dat wij dus geen keuze hadden.

RAAD BUITENSPEL

In dit dossier is de raad dus – bewust of onbewust - buitenspel gezet. LH vindt het betreurenswaardig dat te moeten constateren. Je zou verwachten dat dat voor alle raadsleden, wier taak het immers is het college te controleren, afkeuring zou oproepen. Maar nee, de collegepartijen- PvdA voorop - vormden weer een machtsblok en drukten als meerderheid het voorstel van het college erdoor.
Bovendien verweten zij LH dat wij 'smoesjes' zoeken om niet met het voorstel in te stemmen. Dat is natuurlijk kolder en lariekoek.

ALTERNATIEVE LOCATIES ONGESCHIKT

LH was allang tegen dit voorstel (zie eerder artikel). Wij vonden de twee locaties niet geschikt vanwege de aanwezige overlast in die buurten en omdat er veel te veel financiële risico’s aan vast zitten om het aantal plaatsen uit te breiden. Want terwijl Amsterdam en Utrecht meer geld van het Rijk krijgen (hoewel ze besloten hebben daklozen van buiten hun regio te weigeren) krijgt Hilversum naar verwachting de komende jaren maar liefst 40% minder geld van het Rijk. Nu al komt viervijfde van de daklozen in het Gooi niet uit deze regio. Dat zal alleen maar toenemen door de beslissing van Amsterdam en Utrecht.

GEEN SMOESJES NODIG

Wij vinden dat Hilversum daarmee veel te grote financiële risico´s neemt. Dat was de tweede reden waarom wij niet met dit voorstel instemden.

Ten slotte werd ons een communicatieplan voorgelegd dat achterhaald was. Redenen genoeg dus om blijvend tegen het voorstel te zijn; daar hebben wij geen 'smoesjes' voor nodig. Bovendien hebben wij niet meer gedaan dan de feiten op een rijtje zetten, waaruit blijkt  dat wij als raad nooit met een tijdspad hebben ingestemd.

Wij vinden dat er een beslissing moet worden genomen op basis van correcte feiten. Tenslotte nemen wij onze controlerende taak als raadsleden uitermate serieus. Kennelijk geldt dat niet voor de PvdA en de overige coalitiepartijen als het om de Cocon gaat.

Verkiezingsprogramma