welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Woensdag 14 november boog de commissie verkeer zich over een aantal knelpunten bij de Johannes Geradtsweg. In het kader van het Integraal Bereikbaarheidsplan worden de kruisingen bij onder meer de Simon Stevinweg, de Snelliuslaan, de Sumatralaan en het Den Uylplein aangepakt. De bedoeling is dat het verkeer dat nu vaak en lang stilstaat op de Johannes Geradtsweg, vlotter kan doorstromen. Dat daarmee niet alle verkeersoverlast kan worden opgelost, is duidelijk: De toename van het autoverkeer is een probleem in heel Nederland en er zijn diverse steden en dorpen die dreigen dicht te slibben doordat ze de toestroom aan auto’s niet meer aankunnen. 

 

 

Even gevaarlijk als asbest

Het verlies aan tijd en mobiliteit is echter niet het belangrijkste; erger is het gevaar voor de volksgezondheid.

Een van de tien insprekers sprak daar nog eens zijn zorg over uit. Volgens hem is het schadelijkste bestanddeel van het fijnstof (het zogenheten PM 2,5) even gevaarlijk voor de gezondheid als asbest.

 

In verband met deze gezondheidsrisico’s heeft de wethouder een second opinion toegezegd, waarbij de buurtbewoners zelf een extern bureau mochten aanwijzen om dat onderzoek uit te voeren.

De wethouder heeft toegezegd rekening te zullen houden met de gegevens die uit het second opinion-onderzoek naar voren zullen komen. Alleen onder die voorwaarde kon Leefbaar Hilversum akkoord gaan met de voorgestelde definitieve ontwerpen.  

Ook werd er nog eens op gewezen dat 33% van het verkeer op de Johannes Geradtsweg doorgaand verkeer (binnen een half uur Hilversum in en uit) is en “maar” 12% de bestemming Mediapark heeft.

 

Het was opvallend hoeveel politieke partijen, CDA, SP, GL, DLPH en CU nu in navolging van Leefbaar Hilversum hun bereidheid uitspraken om de mogelijkheid van lokale tolheffing te onderzoeken. Leefbaar Hilversum heeft het college een half jaar geleden door middel van een motie verzocht een wetsvoorstel in de tweede kamer omtrent mogelijkheden voor lokale tolheffing op doorgaand verkeer te ondersteunen. (zie artikel website 22 mei jl.). Die motie is door de raad aangenomen.

 

Tijdens de begrotingsbehandeling, een week geleden, hebben wij er bij het college op aangedrongen nu al te gaan nadenken over de mogelijkheden van tolheffing voor Hilversum en de regio. Wij stelden voor dat het college alvast met collega’s in de regio zou gaan aftasten wat mogelijk was, om voorbereid te zijn op de toekomst. De wethouder wil echter landelijke wetgeving afwachten. Geen enkele politieke partij, op DLPH na, gaf een reactie of een steunbetuiging op onze voorgestelde aanpak.

 

Wij vinden het dan ook geweldig dat de meeste politieke partijen in Hilversum nu wél inzien dat we niet moeten gaan zitten wachten tot ooit de landelijke tolheffing wordt ingevoerd; de problemen voor Hilversum zullen daarmee alleen maar toenemen.

 

Het voorstel van Groen Links om boven een bepaald percentage vervuilingsgraad dan maar helemaal geen auto’s Hilversum meer binnen te laten- ook niet die van Hilversummers zelf- is natuurlijk van de zotte.

Nee, wij zijn voor het pro-actief nemen van maatregelen gericht tegen sluipverkeer, om op die manier de (gezondheids)schadevoor Hilversum te beperken.

 

Marianne Berenschot

 

Verkiezingsprogramma