welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Met de verkiezingen in zicht heeft de Fietsersbond onderzocht hoe de politieke partijen denken over het fietsen. In de Gooi- en Eemlander liet de bond optekenen: 'LH geeft aan dat het verkeer in Hilversum veiliger en beter georganiseerd moet worden. Tevens wil ze in gesprek gaan over nieuwe wegen, tunnels e.d. om op langere termijn de bereikbaarheid te behouden. Tenslotte zou er uitbreiding moeten komen van het wegenstructuurplan. De bestaande hoofdwegenstructuur moet uitgebreid worden' .

Klopt helemaal. Maar daarna loopt het bij de fietsersbond spaak en volgt er een raar zinnetje: 'Het woord fiets komt niet voor in het programma.'

Daar klopt niets van. Op pagina 8 van ons partijprogramma, bij hoofdstuk Onderwijs, staat letterlijk: 'Breng kinderen bij voorkeur te voet of met de fiets naar school. Dat is veiliger, je hebt meer quality time met je kind, het is goed voor het milieu en er is zodoende minder parkeerruimte nodig'.

Verder staat er op pagina 3 onder het hoofdstuk Financieel en economie:
'De komende jaren kan Hilversum een nieuwe impuls geven aan het toerisme: de komst van Beeld en geluid, de heringerichte Kerkbrink en Museum Hilversum. Ook het fietsrondje om Hilversum door onze prachtige natuur met aanleg van veilige oversteekplaatsen bij wegen en het spoor maken Hilversum aantrekkelijk'.

Als Leefbaren willen wij autogebruik (zeker lokaal gebruik) ontmoedigen en zijn wij probaat voorstander van meer gebruik van de fiets. Tegen de fietsbond zeggen wij: 'Ga toch fietsen!' Op verkiezingsdag was het tenslotte droog voorjaarsweer. Heerlijk om leefbaar naar het stemlokaal te fietsen.

Verkiezingsprogramma