welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Openingsspeech van Mirjam Kooloos bij beëdiging raadslid

Goede avond geachte burgemeester, wethouders en raadsleden,

Vanavond ben ik beëdigd omdat ik in eerste instantie onze voormalige fractievoorzitter Gerrit van der Waals voor een periode van 16 weken vervang omdat hij ernstig ziek is.

Vanaf deze plaats wil ik dan ook hem en zijn vrouw heel veel sterkte toewensen voor de komende tijd.

Ik heb een grote kaart gekocht en verzoek jullie om er iets persoonlijks voor Gerrit op te zetten en dan zal ik er zorg voor dragen dat de kaart bij hem aankomt.

Samen, met mijn huidige fractie van Leefbaar Hilversum, willen wij ons graag inzetten voor een aantal van onze speerpunten, te weten:

1.) Iedereen gaat er in koopkracht op achteruit. Vooral ouderen bemerken dat in de portemonnee. Wij pleiten ervoor dat we daar als gemeente ons steentje aan gaan bijdragen door de lasten voor de burgers onder geen enkele voorwaarde omhoog te laten gaan. Denk daarbij aan de OZB, parkeerlasten en bijv. aan paspoorten e.d.

2.) Een steeds groter wordende groep binnen onze gemeente is de ouderen. Huisvesting zal meer aangepast moeten worden aan deze steeds groter wordende groep. Denk hierbij aan woningen levensbestendig maken zodat zij in hun eigen omgeving oud kunnen worden. We zijn reeds in overleg met woningcorporaties.

3.) Een grote zorg is de leegstand van vele kantoorpanden. Volgens de grote makelaars in onze regio zal het alleen maar meer toenemen. Wij denken aan een verandering binnen de wetgeving om procedures makkelijker te laten verlopen i.v.m. slopen of verbouwen. Er moet echt iets gaan gebeuren met al die grote panden. Ik kom hier binnenkort op terug.

4.) Als laatste willen we op de bres staan voor het behoud van mooie gebouwen in Hilversum. Te denken valt aan bijv. De Gooische Herberg.

Dank voor uw aandacht en ik hoop op een goede samenwerking!

Mirjam Kooloos

Raadslid, LH

Verkiezingsprogramma