welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Bij de zomernota heeft LH haar zorgen uitgesproken over het gebrek aan ouderenbeleid in Hilversum. Weliswaar was ooit het uitgangspunt in Hilversum dat er geen doelgroepenbeleid zou worden gevoerd, maar dit college is daarvan zelf afgeweken met minimabeleid en jongerenbeleid.

Die extra aandacht voor minima en jongeren vertaalt dit college onder meer in sociale woningbouw en jongerenhuisvesting. Dat vindt LH prima, maar de ouderen in Hilversum mogen daar niet de dupe van worden. Bovendien snijdt het mes aan twee kanten: als er voldoende seniorenwoningen zijn, is dat goed voor de doorstroming. 

Ten tijd van de zomernota leek LH daar nog alleen in te staan, al snel gevolgd door de ChristenUnie. Samen met de CU hebben wij bij de begroting in november een motie ingediend, waarbij we ouderenbeleid op de agenda probeerden te krijgen. Maar helaas, alleen GroenLinks en DLPH ondersteunden onze motie en alle ander partijen wilden ouderenbeleid niet bespreekbaar maken.

Maar het kan snel verkeren in politiek Hilversum, vooral een jaar voor de verkiezingen…. Want tot onze grote verassing buitelden tijdens de bijeenkomst van 28 januari alle politieke partijen opeens over elkaar heen om te roepen hoe belangrijk ze ouderen vonden. Ook de collegepartijen!

Jammer dat Femke van Drooge zich afgelopen zaterdag in de krant minder vleiend over ouderen uitliet door aan 'grijze duiven' te refereren, maar dat zullen we maar als een slip of the tongue beschouwen, nu ook PvdA roept ouderen belangrijk te vinden.  

Over apart ouderen beleid weigert dit college naar eigen zeggen nog te praten; gezien de draai die de afgelopen maanden is gemaakt, heeft LH er alle vertrouwen in dat ook hier nog wel voor de verkiezingen een positieve wending aan kan worden gegeven.  

Wij zullen ons in elk geval sterk blijven maken voor de ouderen in Hilversum.

Marianne Berenschot

Verkiezingsprogramma