welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht


Marianne Berenschot en Dick Klees

Op het allerlaatste moment moest de afrondende bijeenkomst voor de Creatieve Impuls voor Hilversum worden afgezegd. De meeste genodigden konden nog net op tijd een seintje krijgen. De aan te stellen cultuurcoördinator Eric van der Want moest door een sterfgeval in zijn familie verstek laten gaan. Wij zullen zo spoedig mogelijk bekendmaken wanneer de bijeenkomst alsnog plaatsvindt. Het is nu al zeker dat dit in Museum Hilversum zal zijn. De datum komt spoedig op onze site te staan.   Het is duidelijk dat Eric van der Want serieus werk maakt van een creatieve doorstart. Wij hebben er alle vertrouwen in dat hij de door ons begonnen Creatieve Impuls voor Hilversum met verve zal voortzetten.  

IMPULS BLIJFT EFFECTIEF   Toch was er nog een harde kern van belangstellenden in de Verrijzeniskerk verschenen, ook omdat het middagprogramma van het Kunstcafé vervroegd zou beginnen. Marianne Berenschot en Dick Klees gaven een toelichting op de stand van zaken. Ardi Vleugel, de vertrekkende eindredacteur van de Gooi- en Eembode stelde de vraag waarom zij met onze Impuls stoppen. Het antwoord was dat het beslist niet zo is dat zij, zodra het stokje aan de cultuurcoördinator is overgedragen, zich niet meer zullen inzetten voor een gezond cultureel klimaat in Hilversum. Integendeel, zodra de gemeentelijke bemoeienis een gezicht heeft in de persoon van Van der Want zal alles op zijn plek kunnen vallen. Iedereen – ook en vooral Leefbaar Hilversum – zal dan met meer ondersteuning kunnen bereiken waar de Creatieve Impuls voor staat.

 

 

 
Dick Doornbosch droeg gedichten voor van Wiebe IJsinga


José Vargas met zijn begeleider

 
Fotos: Peter de Kock

KOM NAAR HET KUNSTCAFÉ   Voor wie er uiteindelijk niet bij kon zijn hierbij de tip om de eerste zondag van de maand te reserveren voor het Kunstcafé in "De Vrolijke Noot" in de Verrijzeniskerk aan de Stroeslaan in Hilversum/Noord. Wanneer deze dag in een schoolvakantie valt gaat het Kunstcafé niet door. 

Verkiezingsprogramma