welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Parkeren in Hilversum is, net als in de meeste plaatsen, steeds meer een probleem. Het autobezit blijft groeien en steden zoals Hilversum zijn daar niet op berekend. Maar zorgen voor meer parkeerplaatsen is duur. Het gebruik van grond waar bijvoorbeeld ook woningen kunnen staan of het bouwen van parkeergarages al dan niet onder de grond, het kost allemaal veel geld. Geld dat in een gemeente niet zomaar beschikbaar is.

PARKEREN BUITEN HET BOUWPLAN
We willen nu eenmaal huizen bouwen, ook in bestaande wijken. Projectontwikkelaars, woningcorporaties, particulieren en gemeente, iedereen die wil bouwen moet voldoen aan de parkeernorm. Dat is een vastgelegd aantal parkeerplaatsen dat bij de nieuwbouw, op eigen terrein, aangelegd moet worden. Het gaat dan om parkeerplaatsen voor de nieuwe bewoners maar ook over voor bezoekers. Soms kunnen die parkeerplaatsen niet in het bouwplan worden opgenomen en moet er gezocht worden naar een andere plek. Die plekken zijn dan meestal in de openbare ruimte en dan draait de gemeente op voor de kosten en het onderhoud.  

PARKEERFONDS BIEDT OPLOSSING
Leefbaar Hilversum wil nu dat er een parkeerfonds in het leven geroepen wordt. Een fonds waarin partijen zoals projectontwikkelaars, woningcorporaties en particulieren geld moeten storten voor elke parkeerplaats die ze niet realiseren. Die spaarpot kan dan gebruikt worden om op een andere plek bijvoorbeeld een parkeergarage voor bewoners te bouwen of om een parkeerterrein aan te leggen. Op die manier betaalt iedereen mee aan het oplossen van het parkeerprobleem.

Karen Heerschop

Verkiezingsprogramma