welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Peter van Westing heeft de fractie van Leefbaar Hilversum zondag j.l. per e-mail meegedeeld dat hij uit de fractie is gestapt en zijn raadszetel niet beschikbaar stelt aan Leefbaar Hilversum. Van Westing heeft zijn eigen fractiecollega’s, zijn eigen team, op een zondagnamiddag onverwacht overvallen met die mail. Wij hebben twee en een half jaar in een goede sfeer als team samengewerkt. Daar past deze onacceptabele manier van berichtgeving aan zijn collega’s helemaal niet bij.  Zo ga je niet om met je collega’s.
Dit bericht komt voor de fractie onverwacht. Er waren al wel enkele weken evaluerende gesprekken gaande over het functioneren van  Van Westing binnen de fractie en over zijn optreden als politiek leider in de gemeenteraad en in de publiciteit. Er waren in dit verband een aantal punten waar de fractie verbetering in wilde zien.

Gistermiddag zou er daarover een afrondend gesprek binnen de fractie plaats vinden. Dat gesprek is Van Westing niet meer aangegaan. Dat betreuren wij. Uitpraten is veel beter dan weglopen. Dat geldt ook zeker voor de belangen van de kiezers van Leefbaar Hilversum waarvoor de fractie zich sterk maakt en zich inzet. En waar Van Westing zich juist als lijsttrekker voor had moeten blijven inzetten.

Waar het gesprek binnen de fractie met Van Westing over zou gaan was o.a.: de  wijze van omgaan met zijn fractiegenoten (met de negatieve gevolgen voor de onderlinge werksfeer en de teamspirit), zijn regelmatige afwezigheid bij vergaderingen i.v.m. zijn raadswerk en zijn mindere optreden als onze politieke leider.

Verder heeft hij eenzijdig besloten om de bij Leefbaar Hilversum voor een raadslid geldende verplichtingen  te stoppen.
Vorige zomer heeft hij op persoonlijke titel contact gehad met de andere locale partij over samenwerking en zijn eigen positie daarin. Daar had hij geen mandaat voor van de fractie.

Van Westing heeft besloten zijn raadslidmaatschap na zijn vertrek niet ter beschikking te stellen aan Leefbaar Hilversum. Wij vinden dat onaanvaardbaar. Hij heeft zijn verkiezing als raadslid te danken aan zijn plaatsing op de kieslijst van Leefbaar Hilversum en zeker niet aan zijn eigen populariteit. Het gaat niet aan om nu als persoon zonder achterban verder te gaan. Dat hebben de Leefbaar Hilversum-kiezers zo niet gewild. Onze kiezers hebben op de kandidaat-raadsleden van Leefbaar Hilversum gestemd. Dat schept dan ook de verplichting om je als raadslid, en zeker als lijsttrekker en fractievoorzitter, vol in te zetten voor je eigen kiezers en zeker niet voor hele andere kiezers als jou dat voor jou zelf persoonlijk beter uitkomt. Uit de fractie stappen en mogelijk zelfs naar een andere partij over gaan heeft dan ook veel weg van kiezersbedrog. Dat is niet acceptabel.

Wij geven Van Westing dan ook dringend mee om zijn besluit om in de raad te blijven zitten in te trekken. Hij heeft in elk geval niet meer de steun van zijn eigen Leefbaar Hilversum-kiezers en van de Leefbaar Hilversum-fractie en het bestuur achter zich. Van Westing moet de consequenties trekken, uit de raad stappen en zijn zetel ter beschikking stellen van Leefbaar Hilversum, waar die zetel thuishoort. Onze kiezers hebben recht op hun twee raadzetels voor Leefbaar Hilversum, want daar hebben ze voor gestemd.
Van Westing maakt in zijn interview met de Gooi- en -Eemlander van vanochtend een paar opmerkingen die onjuist zijn. De door hem genoemde “verschillen van inzicht” en “het gemis aan een bepaald teamgevoel” hadden voornamelijk te maken met het mindere functioneren van Van Westing zelf als fractievoorzitter. Van Westings argumentatie dat hij een soort persoonlijk recht heeft op een raadzetel is onjuist. Er zouden “velen op hem persoonlijk hebben gestemd”. Zoals de Gooi- en Eemlander al meldt, werd  Van Westing “uit het niets” tot lijsttrekker benoemd. Hij heeft zijn verkiezing helemaal te danken aan Leefbaar Hilversum. Als lijsttrekker heeft hij zoals gebruikelijk de meeste stemmen aangetrokken. Dat zegt heel weinig over wie er persoonlijk op hem zouden hebben gestemd.
En nu de toekomst: onze partij heeft nu de handen vrij gekregen om een andere lijsttrekker aan te stellen voor de verkiezingen van maart 2014. De fractie gaat in de tussentijd vol inzet en enthousiasme voor de Leefbaar Hilversum-kiezers  verder met de uitvoering van haar verkiezingsprogramma.

Onze verkiezingsleus is: “Bezuinigen op de bureaucratie”. Sinds de verkiezingen is de noodzaak van vergaande bezuinigingen nog veel groter geworden. Een uitdaging waar het college van B+W  in aarzelt en hapert. Er is veel werk aan de winkel. Leefbaar Hilversum wil daar een actieve rol in blijven vervullen.

Hilversum, 31 juli 2012.
Fractie en Bestuur Leefbaar Hilversum,
Namens hen,
Gerrit van der Waals .

Verkiezingsprogramma