welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Jongerenhuisvesting is voor iedere partij in de Hilversumse gemeenteraad een prioriteit. Het plaatsen van als wooneenheden omgebouwde containers is een goed idee; je kunt ze namelijk overal neerzetten, plekken genoeg in Hilversum. Maar nu is er het onzinnige plan 24 containers te stapelen uitgerekend in het stukje centrum dat het meest geschikt is voor ouderen, voor wie de nabijheid van centrumfuncties van vitaal belang is.

Linksboven: mooiste vrachtwagenparkeerstrook ter wereld. Rechtsboven: jongerenhuisvesting Hoge Naarderweg (zo kan het ook)
Onder: voorbereidingen voor containerparkeren (Kistjesverhuur!)

Samen met DLPH en VVD is Leefbaar Hilversum tegen dit plan. LH meent dat er geschiktere plekken zijn, waar bovendien méér ruimte is voor al dan niet tijdelijke huisvesting; en waar veel meer kan worden gebouwd, nadrukkelijk ook voor senioren. Dat kan heel goed aan de kapelstraat, waarvoor trouwens ooit al een vergunning is verstrekt. Léonie Sazias heeft een andere plek geopperd: langs het Hilversums Kanaal, waar een veelvoud van 24 wooneenheden kan worden geplaatst. Naar haar idee willen jongeren daar ook veel liever wonen. Als serieus werk wordt gemaakt van ons project 'Wonen Boven Winkels' doe je pas écht iets aan jongerenhuisvesting.

0,002 TIKT LEKKER AAN

Onder zowel jonge als oudere Hilversummers is de nood hoog. We hebben in Hilversum volgens wethouder Ketelaar een tekort van zo'n 12.000 woningen. Helaas komen er voorlopig maar 24. Dat is 2 promille van de benodigde 12.000. Bovendien gaat het om een tijdelijke maatregel. Een bijkomend probleem is de plek waar deze containerwoningen neergezet worden: op het parkeerterrein achter de voormalige Avrostudio, naast het Raadhuis - midden in het beschermde stadsgezicht. Laten we op deze plek toevallig goed bekend zijn met promillages: de regelmatige politiecontroles vinden er plaats.

WETTELIJKE BEZWAREN
 
Hoewel bewoners rond het Raadhuis, net als wij, positief staan tegenover huisvesting voor jongeren, hebben zij hun bedenkingen. Beter dan de wethouder heeft gedaan, hebben zij bestudeerd of het plan om wooncontainers te plaatsen wel een wettelijke basis heeft. Volgens het bestemmingsplan gaat het hier nl. om grond waar alleen kantoren mogen worden gebouwd. Bewonersvereniging Raadhuis & Omgeving constateert dat er volgens de planologische procedure geen ontheffing kan worden verleend, al is het maar tijdelijk. Onder de Wet Ruimtelijke Ordening zal moeten worden aangetoond dat de ontheffing nodig is voor een tijdelijke behoefte. Dat kan alleen als er een besluit zou zijn aangenomen over een structurele oplossing, en zo'n besluit ligt er niet.

VRACHTWAGENS VOOR HET RAADHUIS

Voor de vrachtwagens van marktkooplieden, die op zaterdagen en woensdagen op het bewuste terrein parkeren, heeft de wethouder een oplossing - maar wel een slechte. Die moeten van haar maar langs de raadhuisvijver worden gezet. Het Raadhuis trekt van over de hele wereld bewonderaars, het is het meest gefotografeerde gebouw. Maar de komende vijf jaar niet.

Dick Klees

Verkiezingsprogramma