welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht
Het College heeft een verdeeld standpunt ingenomen over de vraag of er in Hilversum plek is voor de Mulock Houwerschool. Mulock 't Gooi is één van de acht locaties van deze school voor Voorgezet Speciaal Onderwijs voor Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen. De vraag om deze in Hilversum te vestigen ligt er al jaren. Het probleem blijkt minder groot: Huizen heeft immers een plek aangeboden.

Het moest ook niet veel langer duren. Om maar iets te noemen: de leerlingen zijn veel te groot voor de kleutertoiletten. Veel raadsleden gaven toe dat niet alleen het College zich moest schamen dat de Mulock Houwer al zo lang aan het lijntje wordt gehouden. Ook bij raadsleden staat het schaamrood op de kaken omdat zij niet het College hier
vaker aan herinnerd hebben.
'Het is niet eenvoudig om een geschikte locatie aan te wijzen. Anders zou dat allang gebeurd zijn,' zegt wethouder Roerig (CDA). Het punt is dat Hilversum in de loop der jaren al behoorlijk is volgebouwd. De ruimte is er pakweg gewoon niet meer. Er wordt gewezen naar het braakliggende terrein aan de Diependaalselaan.
Leefbaar Hilversum vindt dat gebied nu niet de meest geschikte locatie voor een school. Het gebied ligt weliswaar aan de rand van Hilversum, dus makkelijk bereikbaar zou je denken.
Maar als Huizen de school wil vestigen, waarom dan nog een probleem maken?
LH prefereert een integraal bouwplan. Wellicht kan blijken dat daar misschien ook een school in past. LH heeft er altijd op aangedrongen dat alle functies in een bouwplannen in samenhang elkaar en met de buurt ontworpen moeten worden. We moeten de zaken niet omdraaien door op het laatste terrein van enige omvang nu hals over kop te starten met de bouw van een school;
alleen omdat er zoveel druk ligt door een mis te lopen subsidie van de Provincie
 
Door er eerst een school te bouwen, blokkeren we de invulling van dit laatste stukje bouwterrein van Hilversum. We moeten dit gebied nu niet overhaast invullen, nadat het zo lang heeft braak gelegen en gereserveerd is.
LH is beslist niet tegen de bouw van een school, maar alleen binnen een totaal bouwconcept; een masterplan waarin eventueel een school wordt opgenomen. Het gaat om het maatschappelijk belang van alle Hilversummers!  
 
We hebben allereerst onze wettelijke zorgplicht voor de Donnerschool en vervolgens een morele zorgplicht voor de Mulock Houwerschool. Het College en alle partijen gaan uitkijken naar een leegstaand bedrijfspand in Hilversum dat kan worden omgebouwd tot een tijdelijke, geschikte locatie voor de Mulock Houwerschool. Deze kinderen zijn het dubbel en dwars waard. Zij hebben al lang genoeg gewacht!
 
Mirjam Kooloos

Verkiezingsprogramma