welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Hij heeft er een maand of tien voor gehad om het voor te bereiden, maar per 1 februari hebben we dan ook merkbaar een wethouder voor jeugdzaken. Erik Boog deed de aftrap voor een gedachtenwisseling die het jeugdbeleid uiteindelijk vorm moet gaan geven.

Een levendige kick-off

Na het eerste deel van de kick-off meeting was er in de raadszaal een ontmoeting tussen een aantal raadsleden en een groep studenten. De meesten van hen werken met kinderen en jongeren. Onder leiding van Marco van Stralen, oud-raadslid en docent aan de Hogeschool Utrecht, werden zowel de studenten als de raadsleden geprikkeld om vrijuit te spreken over hun werk. Over en weer werden ervaringen uitgewisseld.

Hoge drempel

Dat de afstand tussen het werkveld en de politiek vaak groot is bleek uit de schroom die de meesten hadden om politici te benaderen. Er is kennelijk een hoge drempel om hen te informeren over zaken die onder jongeren leven. Raadsleden Frans van Osch (VVD), Joep Meddens (SP), Herman van Dijk (PvdA) en Karen Heerschop (LH) stelden dat zij die informatie juist nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Je kunt als raadslid nu eenmaal niet van alles op de hoogte zijn. Er is ook niet altijd tijd om jongeren zelf op te zoeken. Daarbij komt dat zo?n bezoekje vaak formeel verloopt en mensen niet altijd durven te vertellen wat er echt speelt.

 

Jongeren adopteren

Toch zou je een manier moeten vinden om in contact te komen met jongeren. Een idee zou kunnen zijn dat ieder raadslid een groep jongeren adopteert. Bijvoorbeeld een groep jongeren uit een buurthuis, op een school of van een hangplek. Het raadslid kan die jongeren dan geregeld ontmoeten. Door regelmatig contact te hebben zou een meer ongedwongen sfeer kunnen ontstaan, waardoor jongeren meer het gevoel krijgen dat ze echt gehoord worden. Marco van Stralen legde dit idee als stelling voor. Leefbaar Hilversum vindt dit een buitengewoon sympathiek idee. Wij vinden het de moeite waard dit idee verder uit te werken om het daarna, wellicht als onderdeel van het integraal jongerenbeleid, aan de gemeenteraad voor te leggen.

 

Ad hoc-potje

De klacht van jongeren is vaak dat het lang duurt voordat plannen daadwerkelijk uitgevoerd worden. Soms z? lang dat de jongeren die een probleem hebben aangekaart al niet eens meer van de oplossing gebruik kunnen maken, omdat ze al weer in een volgende levensfase zitten. Dat is voor jonge mensen heel frustrerend en het bevordert ook de geloofwaardigheid van de politiek niet. Het moet gewoon sneller kunnen. Leefbaar Hilversum wil gaan pleiten voor een ad hoc-potje voor jongeren; een budget dat ingezet kan worden om iets snel tot stand te brengen. Heel vaak gaat het om kleine dingen die gewoon snel geregeld moeten kunnen worden. Natuurlijk is niet alleen het geld daarvoor belangrijk, maar ook de manier waarop wij als gemeente zulke zaken soms aanpakken. Wij denken dat we in de discussie over integraal jongerenbeleid moeten nadenken over hoe dit beter kan.

 

Meisjes

Uit het gesprek kwam ook naar voren dat jongens bij de politiek vaak meer voor elkaar krijgen dan meisjes. Dit komt omdat men bang is voor escalatie. Kennelijk gaan meisjes niet zover en zijn ze daardoor gemakkelijker af te schepen. Het is iets waarop we alert moeten zijn.

 

Durf politici aan te spreken

De raadsleden konden tot slot van de avond aangeven wat zij de professionals in het werkveld wilden meegeven. De belangrijkste tip was: hou contact met de politiek, durf politici aan te spreken, neem zelf initiatief. Politici zijn tenslotte gewoon mensen.

Bij ons tenminste wel.

De bekende brainstormbriefjes

De bekende  post-it  briefjes ontbraken weer niet bij de brainstorm

 

Karen Heerschop

 

 

Verkiezingsprogramma