welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Om kinderen kennis te laten maken met de lokale politiek (zij zijn tenslotte de kiezers van de toekomst) is er vanuit de raad en met ondersteuning van de griffie een initiatief ontstaan om op de Hilversumse scholen op een creatieve, speelse en educatieve wijze met leerlingen uit groep 8 (de vroegere 6e klas lagere school) te discussiëren en te debatteren over een relevante casus.

Alle Hilversumse politieke partijen werken hieraan mee door een ochtend of middag een schoolklas te bezoeken.

 

Vooraf dient er door de leerlingen heel wat huiswerk te geschieden. Zij mogen plannen ontwerpen om van een braakliggend terrein een ruimte te maken waar zowel ouderen als jongeren zich kunnen vermaken met sport en spel, maar ook rustig een boekje kunnen lezen of naar de eendjes kijken.

 

 

 De fraaie plannen ....


De leerlingen vormen 2 groepen die ieder hun eigen ideeën vormen en uitwerken d.m.v. het maken van een plattegrond en/of maquette.

Vanuit de groep wordt 1 debater gekozen die het woord gaat voeren in een discussie, die door het bezoekende raadslid wordt geleid.

 

Nadat ik welkom was geheten en voorzien was van een lekkere kop koffie, heb ik me kort voorgesteld en konden de leerlingen allerlei vragen stellen: Hoe lang zit u al in de raad? Wat vind u nou zo leuk aan de politiek? Heeft u nog een andere baan naast u raadslid zijn? Wat is uw aandachtsgebied?

 

Daarna begon het debat: De debaters Amber en Hein kregen eerst 1 minuut om hun plan te presenteren en toe te lichten. Vervolgens kregen ze de tijd om aan te geven wat ze van elkaars ideeën vonden: zowel positief als negatief.


Het leuke vond ik dat beide partijen zowel aan jong èn oud hadden gedacht. Op nuance waren er zeker verschillen en 1 partij had zelfs duurzaamheid hoog in het vaandel.

 

De discussie was van hoog niveau: beide debaters lieten elkaar keurig uitspreken, praatten via de voorzitter, prijsden elkaar regelmatig voor ieders goede initiatieven, en konden hun eigen inzichten goed ‘verkopen.’ Er was dan naar mijn oordeel ook geen winnaar: beiden waren zeer aan elkaar gewaagd.


 De debaters en de voorzitter ...


Uitkomst van de discussie was dat beide partijen gezamenlijk een nieuwe plan gaan maken, dus samen verder overleggen om het draagvlak zo groot mogelijk te maken. Dat betekent goed naar elkaar luisteren, beargumenteren en compromissen bereiken. Eigenlijk net als in het echt.

 

Daarna was er nog een korte presentatie van hoe deze casus in het echt heeft gespeeld: de inrichting van het Wegaplein in Hilversum oost.

 

Tenslotte vertelde juf Jacqueline dat de groep binnenkort naar een ‘echt’ braakliggend terrein gaat en daar allerlei zaken gaat bekijken: bodemonderzoek, landmetingen etc. Allerlei activiteiten die komen kijken bij bestemmingsplannen en ruimtelijke ordening. Wat een prima initiatief!


Al met al kan ik terugkijken op een zeer geslaagde meeting.

Deze Raad on Tour cyclus zal begin volgend jaar geëvalueerd worden en hoogst waarschijnlijk na de zomervakantie een vervolg krijgen. Ik  heb er nu al zin in!

 

Rest mij nog om juf Jacqueline, Amber, Hein en alle andere kinderen van groep Geel nogmaals van harte te bedanken voor hun gastvrijheid en inzet (en Monique Smit voor het maken van de fraaie foto’s).

 

Peter van Westing

Verkiezingsprogramma