welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Op 21 december kwam de gemeenteraad dit jaar voor het laatst bij elkaar om een groot aantal agendapunten af te handelen. Een van de belangrijkste punten was het onderzoek van de gemeentelijke Rekenkamer naar het WMO-beleid van de gemeente. Het onderzoek was erg kritisch t.o.v. de gemeente.

 

De gemeentelijke Rekenkamer is een onafhankelijk onderzoeksorgaan dat de gemeenteraad adviseert. Zij beoordeelt of het gemeentelijk beleid rechtmatig, doelmatig en doeltreffend is. De Rekenkamer heeft de afgelopen jaren een aantal uitstekende rapporten uitgebracht. Dit WMO-rapport was ook weer erg bruikbaar.

 

De Rekenkamer heeft voor de Raad haar onderzoeksrapport uitgebracht over het beleid van het College i.v.m. de uitvoering van de afgelopen vier jaar van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning  (WMO). 

Het rapport was wel erg kritisch, had 17 hoofdbevindingen en dat is erg veel!

De belangrijkste bevinding wat ons betreft was dat de gemeente niet weet of de instellingen bijdragen aan de doelstellingen van de gemeente. De gemeenteraad kan daardoor niet op hoofdlijnen sturen en dat maakt de controletaak van de raad erg moeilijk. En dat is een toch  wel een hoofdzonde, want zonder effectieve controle kan de Raad haar werk niet goed doen.

 

En verder adviseert de Rekenkamer nog: het ontbreekt de Raad aan voldoende financieel en inhoudelijk overzicht. De gemeente moet keuzes gaan maken op welke doelgroepen haar beleid zich moet gaan richten. Het is tijd om nu dan wel die echte keuzes te gaan maken. Er staan grote veranderingen voor de deur i.v.m. de veranderende sociale wetgeving. Het gaat dan met name om de Wet werken naar vermogen (Wwv) en de decentralisatie van de jeugdzorg. De gemeente moet zich daarop op tijd gaan instellen.

 

De bestuursreactie van het College op de aanbevelingen van de Rekenkamer vinden wij nogal vaag en abstract. De WMO is een moeilijk politiek onderwerp, dat is zo, maar een effectief beleid is daarom nog belangrijker.

Er gaat heel veel veranderen en verslechteren in de sociale wetgeving en daar moet de gemeente zich goed op gaan voorbereiden. De zwakkeren in onze Hilversumse samenleving mogen nooit de dupe worden van een gebrek aan effectief en sociaal collegebeleid! 

Normaal geeft de Rekenkamer nog een zogenoemd “nawoord” om te checken of de het College de adviezen goed oppakt. Dat nawoord ontbrak deze keer helaas, zodat de Raad minder goed kan beoordelen hoe het College goed op koers gaat komen.

 

Leefbaar Hilversum zal de aanpak van het collegebeleid i.v.m. de uitvoering van de sociale wetten kritisch blijven volgen. Geen Hilversummer het slachtoffer worden van een minder goede en/of sociale aanpak.


Henk Blok

Verkiezingsprogramma