welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht
Afgevaardigden van diverse fracties en andere genodigden waren zaterdagochtend 31 oktober aanwezig voor een rondleiding door het Da Costaschoolgebouw. Zo ook Jan Spaans en Mirjam Kooloos.
In twee groepen kregen we een rondleiding door het gebouw. Wat we daar aantroffen tart elke beschrijving. Dat kinderen en docenten dagelijks in zo'n bedompte omgeving de dag moeten doorbrengen is onvoorstelbaar. Nog een wonder dat de docenten de leerlingen nog wat bij kunnen brengen in die muffe schimmellucht. Die wordt veroorzaakt door schimmelplekken in de plafonds. Ondanks dat het dak onlangs vernieuwd is, blijven er lekkages ontstaan.
 
In de politiek heeft een ieder zo zijn mening, maar wat wij allen hier aantroffen leidde tot de eensgezinde mening dat het niet langer aanvaardbaar en verantwoord is dat kinderen en hun docenten in zo'n aftandse, depressieve en schimmelige omgeving tussen loshangende electriciteitsdraden moeten verblijven. Unaniem zijn alle partijen het er over eens dat deze school een urgente en adequate aanpak verdient. Uiteraard begrijpen wij dat de wethouder geen nieuwe school uit haar mouw kan toveren. Maar wat ze wel moet kunnen is een spoedige beslissing nemen over het te volgen traject. Deze school had op nieuwbouw gerekend bij de aanvang van het LDK-project. Aangezien er nogal wat vertraging is opgetreden weten zij de status van hun school ook niet meer. Dat er spoedig iets MOET gebeuren staat buiten kijf.
 
De naastgelegen school Hilfertsheem heeft per direct noodlokalen beschikbaar om de leerlingen van de Da Costaschool in op te vangen. Dit is so wie so beter dan in de huidige setting te verblijven. In de eerste plaats voor de gezondheid en om een helder signaal af te geven dat er spijkers met koppen geslagen moeten worden.
 
Met diep respect voor de docenten en het managementteam in dit horrorgebouw sluit ik dit artikel af.

Mirjam Kooloos

Foto's van de site van de Da Costaschool:
www.dacosta-vernieuwbouw.hyves.nl

Voor meer informatie over de noodzakelijke nieuwbouw verwijs ik naar deze site.
Verkiezingsprogramma