welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht
Fractievoorzitter John van Otterloo van de SP verbaast zich op zijn website over het CDA, dat zich begint te verzetten tegen de ijzeren greep waarin de SP de overige partijen in het college houdt. Eigenlijk heeft het nog lang geduurd. Eerder had LH al in De Raad gezegd dat de kleine SP de lakens uitdeelt in het college.
Zie ook "Collegepartijen breken verkiezingsbeloften" in de Gooi en Eembode
 
Al vanaf het begin van deze collegeperiode drukt de SP een zwaar stempel op deze coalitie. Een aantal SP-standpunten moet met kracht worden uitgevoerd en daar moet alles voor wijken. De andere partijen verloochenen zelfs hun eigen verkiezingsbeloften om de SP maar tevreden te houden.
 
37% SOCIALE WONINGBOUW
 
Neem bijvoorbeeld het plan om op het stationsplein een woontoren van 72 meter (24 verdiepingen) te bouwen, terwijl de regel geldt niet hoger dan 45 meter te bouwen. Die extra hoogte is nodig omdat de Socialistische Partij dogmatisch vasthoudt aan de afspraak, dat in elk bouwplan 37% sociale woningbouw moet komen, dus ook in dit plan. En dat mag wat hen betreft ten koste van het karakter van Hilversum gaan. Zij maken zich er niet druk of het mooi is of dat het in Hilversum past. Als die 37% maar wordt gehaald.
 
D66 ANGSTVALLIG BESCHEIDEN
 
D66 daarentegen maakte zich in het verleden wel druk over het behoud van het karakter van Hilversum. Het is daarom onbegrijpelijk dat D66-wethouder Boog akkoord is gegaan met het plan om deze moloch op het stationsplein te gaan bouwen. Natuurlijk, de fractie van D66 heeft - heel bescheiden EN bang om van de SP de wind van voren te krijgen - laten weten 72 meter wel wat aan de hoge kant te vinden.
Het college moet zich er nu over gaan buigen en ik voorspel dat ze terug komen met een plan van 60 meter (20 verdiepingen). D66 zal zich dan verplicht voelen daarmee akkoord te gaan, terwijl een toren van 60 meter net zo min past in Hilversum. Daarmee verkwanselen ze Hilversum en hun eigen uitgangspunten. En dat allemaal om die 37% van de SP.
 
KOPPELING VAN HET RIOOLRECHT AAN DE WOZ-WAARDE
 
Ook het onbegrijpelijke plan om de rioolbelasting te koppelen aan de WOZ-waarde van huizen komt uit de koker van de SP. Nu alle regelingen voor inkomensondersteuning voor de lagere inkomens royaal verruimd zijn, moest er een andere manier gevonden worden om het sociale beleid te etaleren. En jawel, wethouder Walters heeft het gevonden: het hele rioolbelastingstelsel moet op de schop om daarmee € 250.000 te besparen. Het komt er op neer dat eigenaren van duurdere woningen dat moeten ophoesten. Pure vermogenspolitiek, en dat ook nog zonder de gevolgen goed te kennen.
 
DIT COLLEGE LAAT WOONLASTEN WEER STIJGEN
 
En ook hier verloochenen de overige coalitiepartijen hun eigen verkiezingsbeloften. Want zowel PvdA, D66 als het CDA verklaarden in hun verkiezingsprogramma’s dat de woonlasten met niet meer dan het inflatiepercentage mogen stijgen. D66 voegt daar nog aan toe dat de rioolrechten zo laag mogelijk gehouden moeten worden en het CDA vindt dat tekorten niet afgewenteld mogen worden op burgers en bedrijven.
Kennelijk heeft het CDA zijn eigen verkiezingsprogramma weer eens gelezen en komt het tot de conclusie dat er geen enkele reden is om de woonlasten van welke groep burgers dan ook met meer dan het inflatiepercentage te verhogen. Schoorvoetend brengen ze dat naar voren en de SP reageert als door een wesp gestoken. Het brave CDA, dat tot nu toe het trouwst is aan deze coalitie, wordt door de SP-fractievoorzitter neergezet als asociaal.
 
En zo houdt de SP, die zelf regelmatig een afwijkende mening heeft over collegevoorstellen, de rest van de coalitie in de houdgreep. Het wordt tijd dat de andere partijen wat meer hun tanden laten zien willen ze niet ondersneeuwen.
 
Karen Heerschop
  
Verkiezingsprogramma