welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

De SP wil blijkens het stukje in de Gooi- en Eemlander van 25 september jl. geen cent méér uitgeven aan wachtgeld voor ex-wethouders dan de wet voorschrijft.

Allicht, Leefbaar Hilversum wil dat ook niet. En dat geldt natuurlijk voor alle politieke partijen in Hilversum. Er is ook geen enkele reden om te veronderstellen dat iemand er meer aan wil uitgeven dan nodig is.

 

In de begroting kan de SP ' zoals iedere andere geïnteresseerde burger van Hilversum '  terugvinden wat de gemeente kwijt is aan wachtgeldregelingen.

Maar dat is blijkbaar niet wat de SP wil. Zij zou het liefst zien dat van alle ex-wethouders in Hilversum met naam en toenaam bekend wordt gemaakt hoeveel wachtgeld ze krijgen en of ze wel genoeg hun best doen om een nieuwe baan te vinden; een soort publieke schandpaal dus.

Maar bepleit de SP nu ook dat ?gewone? mensen met een WW-uitkering aan die schandpaal moeten?

 

Ik hoop toch van niet.

 

Het is waar dat WW'ers een sollicitatieplicht hebben, dat is ook een landelijke verplichting. Als de SP daar op tegen is, zal ze dat dus ook landelijk aan de kaak moeten stellen.

Bovendien hebben we het hier over appels en peren. 'Gewone' werknemers hebben in ons land ontslagbescherming. Die kunnen gelukkig niet zomaar van de ene op de andere dag worden ontslagen. Maar een wethouder kan zelfs als hij of zij goed heeft gefunctioneerd buiten zijn schuld om van de ene op de andere dag brodeloos worden.

 

Dat neemt niet weg dat ook Leefbaar Hilversum vindt dat het meer dan wenselijk is dat een ex-wethouder zich inspant om zo snel mogelijk van de wachtgelduitkering af te komen. Al was het alleen maar vanwege de voorbeeldfunctie die een wethouder als politiek ambtsdrager heeft.

 

We begrijpen dat de SP niet happig is om een motie in te dienen om dit in Hilversum voor elkaar te krijgen. Tenslotte is dat in de gemeente Schiedam een paar jaar geleden ook niuet gelukt. Maar als de SP hier werkelijk een principieel punt van wil maken, waarom maakt de SP zich hier dan niet landelijk sterk voor?

 

Nu wekt de SP de indruk te willen scoren over de rug van ex-wethouders. Dat is tamelijk goedkoop.

Marianne Berenschot

Verkiezingsprogramma