welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Bij de behandeling van dit onderwerp in de comissie Economie kwam wethouder Walters met de verheugende mededeling, dat de bouwvergunning rond is en dat dus op korte termijn begonnen wordt met het bouwrijp maken van de locatie.

 

Er werd wel door de diverse partijen kritisch gedaan over de steeds oplopende kosten, maar het meeste is toch te verklaren door de opgetreden vertraging als gevolg van de bezwaren van omwonenden. Leefbaar Hilversum zette grote vraagtekens bij het voorstel om het pand Dudokpark 10 aan te houden om o.a. de Personeeldienst te huisvesten. Deze dienst kan achteraf niet in het raadhuis terecht. Dit betekent dat het pand niet verkocht wordt en de opbrengst dus niet beschikbaar is voor de financiering van het Stadskantoor.

 

De kosten voor het bewoonbaar maken van het pand bedragen ca. ? 1,1 miljoen en dat vinden wij onaanvaardbaar. Gemeentesecretaris Van der Vegt zegde toe met een duidelijker nota over deze zaak te komen voor de komende raadsvergadering, waarin e.e.a. zal worden toegelicht.

LH blijft de kosten veel te hoog te vinden en zal pas in de Raad haar definitieve standpunt bekend maken.

 Ad Decker

Verkiezingsprogramma