welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

 Vindt u dit gezellig?


In de Discussie heeft wethouder Rensen zijn plannen voor het stationsgebied ontvouwd. Eén voo
r de zuidkant (vanaf het leegstaande GAK-gebouw tot aan de Beatrixtunnel) en één voor de noordkant (vanaf het GAK-gebouw tot aan de Stationsstraat. Het voorstel om te starten met de zuidkant werd weliswaar aangenomen, maar al bij de eerste vragen bleek dat er veel kritiek is op de incidentele aanpak van het College. Inspreker Pronk, deelnemer van de bewonersgroep die zich over de 45 meter hoge stationstoren heeft gebogen, gaf het duidelijk aan: 'Jammer dat er niet eerder bewonersparticipatie is geweest en er niet eerder een integrale visie van het hele gebied is opgemaakt'. Precies in de roos en ook het strijdpunt van Leefbaar Hilversum

De wethouder vond de kritiek van het ontbreken van visie en integrale aanpak niet terecht. De stedenbouwkundige volgt de ontwikkelingen op de voet. De afgelopen decennia is door een versnipperde aanpak het hele centrum er niet bepaald fraaier op geworden. Natuurlijk, smaken verschillen, maar kijk naar het foeilelijke Silverpoint, de uit de toon vallende nieuwbouw aan de Schapenkamp en her en der in de binnenstad, zeer weinig groen, maar ook veel leegstaande panden en bovenverdiepingen van winkels. Toen was er ook al een stedenbouwkundige…

In de plannen van Rensen zit veel haast: starten in december, anders lopen we subsidie mis. Tevens kleven er veel risico’s aan. Contractueel is de ontwikkelaar niet te verplichten de twee woontorens met duurdere woningen te bouwen, als er van tevoren te weinig woningen verkocht zijn. Met alle kans op grote lege plekken in  het gebied.

We gaan 150 starterswoningen bouwen, maar zijn die alleen voor de eerste bewoners als blijkt dat de prijzen de komende jaren omhoog schieten?
Waarom geen voorzieningen voor ouderen, juist omdat zij dan dichtbij trein, bus en taxi wonen?
Waarom geen goede mix van jong en oud in een levendig centrum?
Waarom geen ideeën voor flexibele woningbouw, zodat appartementen groter of juist kleiner kunnen worden gemaakt om lange leegstand te voorkomen?

De plannen voor horeca en een studio/congrescentrum zijn vervallen. Waar blijft dan die samenkomst van wonen, werken en recreatie? Er is bedenkelijk weinig groen gesitueerd in de plannen, terwijl er al zo weinig groen in het centrum is. Men wil geen passage tussen de woontorens en het gebied afsluiten tegen hang-outs en vandalisme. Waar blijft dan die doorstroming van het station naar hert centrum en omgekeerd? Verloedering zal zegevieren.

GAK-gebouw na facelift?

Leefbaar Hilversum is niet tegen nieuwbouw, maar we moeten tijdig op de demografische veranderingen inspelen. Jonge mensen moeten ook wonen, maar laten we ook gebruik maken van de panden die leegstaan in het centrum. Laten we zorgen dat er in het centrum een gezonde mix van jong en oud komt wonen en laten we er vooral voor zorgen dat het er mooi en groen uitziet. Zonder dat dit heel veel geld hoeft te kosten. Soberheid kan ook mooi  zijn. Wees creatief en origineel! Het gaat om kwaliteit van leven, wonen en werken in hartje Hilversum en daar moet niet lichtzinnig mee omgesprongen worden. Het is onze erfenis aan vele generaties. Daar willen we graag verder over discussiëren zonder al voor het eind van het jaar de eerste paal in de grond te slaan voor die 750.000 euro.

Peter van Westing

Verkiezingsprogramma