welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Strijd voor zorg!

Strijd voor zorg!

 


 

De campagne die de bond Abvakabo voert, luidt: ‘Meer koopkracht’ en “Bezuinigen is geen werk”

Donderdagavond 9 januari jl.  om 19.30 uur was er een info/actie avond georganiseerd door o.a. de Abvakabo/FNV om de medewerkers van de thuiszorg, die onder Vivium werken, een hart onder de riem te steken en hen een handvat te reiken naar betere arbeidsvoorwaarden. Dit is hard nodig omdat er door Vivium met de thuiszorg wordt gesold. Werknemers in de thuiszorg vragen zich tijdens het vragenuur af of zij niet al jaren lang onderbetaald zijn geweest en of en hoe zij dat geld met terugwerkende kracht alsnog uitbetaald kunnen krijgen. Het antwoord van de gespreksleider is: Ja, dat kan en wel tot 5 jaren terug! Goed nieuws dus maar dat zal nog een hele toer worden om dat gedaan te krijgen.

Vivium wordt ten opzichte van de thuiszorgmedewerkers steeds onduidelijker en het heeft er alle schijn van dat zij van de tak van de thuiszorg af willen…

 

Zo vertellen medewerkers dat zij al jaren bewust te laag zijn ingeschaald door Vivium. Vivium omschrijft bewust in hun arbeidscontract dat zij simpele huishoudelijke taken verrichten waardoor hun loon veel te laag uitkomt terwijl de medewerkers veel meer doen dan dat. De thuiszorg wordt op deze wijze zeer ondergewaardeerd en daar moet een halt toe geroepen worden.

Naast het verrichten van huishoudelijke taken verzorgen zij dikwijls cliënten met alle bijkomende taken die dat met zich mee brengen. Daarnaast bieden zij vaak een luisterend oor waar de cliënten broodnodig behoefte aan hebben.

De bond zal hen helpen en steunen ten aanzien van Vivium. Deze kwalijke onderwaardering door Vivium is het gesprek van de dag binnen de thuiszorg in de 9

Gooi gemeentes.

 

Er worden deze avond 2 punten helder:

1 Vivium moet duidelijkheid gaan verschaffen in een gesprek met de Abvakabo

2 Als dat niet lukt, moet Vivium ervoor zorg dragen dat de thuiszorg door een andere thuiszorgorganisatie wordt overgenomen. De voorwaarde is dan echter dat de medewerkers aan hun clïënten gekoppeld moeten worden wanneer zij overgeheveld worden aan een andere zorgaanbieder.

 

De gemeente gaat over herindicatie. Ook zegt de gemeente dat er met terugwerkende kracht moet worden ingeschaald. Er komt een sociaal plan. Vivium houdt zich niet aan haar contract en krijgt daarom sinds 1 januari 2014 geen nieuwe cliënten meer.

 

Tot slot roept de bond de thuiszorgmedewerkers, die in grote getale uit het Gooi waren opgekomen, op om de rust te bewaren en rustig af te wachten tot er een uitslag is.

 

Maandag 13 januari 2014 gaar de aktiewerkgroep van start want het is de hoogste tijd dat er voor maatschappelijk verantwoorde zorg een maatschappelijk verantwoorde prijs gaat worden betaald!

 

Wilt u de thuis zorg ook steunen? Meld u dan aan via de website http://www.strijdvoorthuiszorg.nl/actiegroepen/gooi-envechtstreek/

 

Ook wij hebben ons aangemeld om de thuiszorg te steunen.

 

Mirjam Kooloos

Fractievoorzitter Leefbaar Hilversum

 

Verkiezingsprogramma