welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

In de regionale kranten geeft de wethouder van financiën aan tevreden te zijn over het  negatieve  financiële  resultaat voor het jaar 2011. Het college ligt volgens de wethouder op koers. Hoe kan dat nou kloppen?

 

Leefbaar Hilversum vindt namelijk dat er alle reden is om helemaal niet zo  blij en gelukzalig te zijn. Er is, hoe je het wendt of keert, een groot negatief resultaat en de schulden en rentelasten lopen stevig op.

De grote bezuinigingsoperatie, vooral op de organisatie, is maar pas begonnen, moet zich nog helemaal bewijzen, zal waarschijnlijk niet t/m 2015 worden afgemaakt en zal hoogstwaarschijnlijk nog moeten worden uitgebreid in de jaren daarna.

En de risico’s van het ondanks de coalitieafspraken toch weer geld steken in nieuwe grote projecten zijn ook weer zeer groot geworden. De financiële positie van de gemeente staat dus echt onder hoge druk. De Hilversummers hebben er al last van en dat zal vast nog erger worden.

 


 

Dat  negatieve  resultaat wordt  6,2 miljoen euro. Waarlijk geen reden voor tevredenheid. De  schuldpositie  loopt de komende jaren op tot ca. 200 miljoen. Met de stijgende rentelasten van dien in een tijd dat de marktrente waarschijnlijk ook nog gaat oplopen.

Een vermindering van de schuldenlast gaat pas ver na deze coalitieperiode gebeuren en erg veel tijd kosten. Volgens de wethouder gaat de in zijn visie noodzakelijke halvering van de schuldenlast namelijk nota bene tien a vijftien jaar kosten. Dat moet een andere coalitie zo’n  drie a vier raadsperiodes verderop maar gaan opknappen en dat is onaanvaardbaar.

En in de tussentijd komen er dan steeds hogere rentelasten van mogelijk enkele miljoenen bij. Dat zal dan op zich weer een aanleiding moeten zijn voor verdere  bezuinigingen.

 

Op het ambtenarenapparaat worden de komende jaren volgens plan t/m 2015 ca. 80 voltijds arbeidsplaatsen bespaard. Dat leidt dan uiteindelijk tot een besparing van 5 miljoen euro op jaarbasis. Voor de nette regelingen i.v.m. herplaatsing of ontslag is dus  een flink bedrag van 5,5 miljoen euro gereserveerd. Daar is Leefbaar Hilversum het op zich ook mee eens.

 


 

Want: “bezuinigen  op  de  bureaucratie” is ons devies.

Een groot en log ambtenarenapparaat kan niet doelmatig functioneren en dat kost op zich al handenvol geld. De goede man of vrouw op de goede plaats moet het doel zijn. Dat werkt op zich al efficiëntie in de hand. Het devies van het college: “Slank en Hoogwaardig” is een mooi en abstract doel, maar maak dat dan ook echt waar.

In het collegeprogramma wordt aangegeven dat de coalitie de hoge schulden niet verder wil laten oplopen en dat er geen nieuwe grote projecten zullen worden gestart.

 

Leefbaar Hilversum staat voor een solide financieel beleid en is dus helemaal voor deze mooie plannen. Er komt van deze plannen echter bitter weinig tot niets terecht. De schulden en de rentelasten lopen wel degelijk op en nieuwe grote projecten werden wel degelijk toch weer opgestart.

 

Toegegeven, door het beleid van vorige coalities (waarin overigens D66 en PvdA) zijn er een aantal zaken verkeerd gegaan. Er zijn grondexploitaties doorgezet zonder positief perspectief, er is een te groot en log ambtenarenapparaat uitgegroeid en er is te weinig bespaard en te veel uitgegeven.

Dus is de schuldenlast, met de stijgende rentelasten, tot grote hoogte opgelopen en zijn er nu zware besparingen op de ambtelijke organisatie noodzakelijk.

De afboekingen en voorzieningen i.v.m. respectievelijk de grondprojecten  ( 4 miljoen plus) en de afslanking van de organisatie (5,5 miljoen) tot een totaal van bijna 10 miljoen, drukken nu het resultaat voor 2011.

 

Deze coalitie heeft zich echter niet gehouden aan haar eigen belofte om geen nieuwe projecten op te starten. Voor het Langgewenst werd door het college een raadsvoorstel gedaan om aan dit afgesloten project toch vele miljoenen uit te gaan geven. Een ingreep van de raad was er voor nodig om het plan om hier gemeenschapsgeld te gaan uitgeven aan een grote onrendabele parkeergarage tegen te houden. Voor Anna’s Hoeve  zal er ergens in de periode 2015-2017 een woningproject komen voor ca. 600 woningen. De gemeente is grondeigenaar van dit grote stuk grond en loopt hier een wel heel erg groot financieel risico. De door het college gemaakte risicoanalyse is helemaal niet realistisch.

De veronderstelling dat de verwachte verkoopprijzen van de toekomstige woningen over de hele periode van 2010 tot 2015-2017 gelijk zullen blijven, slaat echt nergens op.

In de afgelopen periode zijn de verkoopprijzen al met ca. 10 a 15 % gedaald en de vooruitzichten zijn ook negatief. En het gaat hier om heel erg grote bedragen van miljoenen met de risico’s van dien, die de gemeente bij tegenvallers zwaar kan gaan belasten. Grote verliezen op grondtransacties compenseren door rigoureuze verdere bezuinigingen?! Dat klopt niet goed samen.

 


 

Uit het landelijk bezuinigingsakkoord voor 2012 blijkt dat er weer een volgende korting op de staatsuitkeringen aan gaat komen. De volgende extra bezuinigingsrace ligt vlak om de hoek en dan kan het weer om grote bedragen gaan. Ook als gevolg van de al genoemde tegenvallende grondprojecten en oplopende rentelasten.

Het zou verstandig zijn van het college om zich alvast te bezinnen op verdergaande afslankingsoperaties nog in deze collegeperiode t/m 2014. De uitweg van verdere verhoging van de woonlasten moet worden voorkomen.

 

Leefbaar  Hilversum  zet de resterende 2 jaar van deze raadsperiode  in elk geval in op:

1)   Verdergaande bezuinigingen op de ambtenarenapparaat van ca. 80 voltijdbanen nu (ca. 13 % van het totaal aantal voltijdbanen van ca. 600) naar 100 a 120 voltijdbanen. De bureaucratie moet verder terug worden gedrongen. Het gaat hier om ca. 1,5 a 2,5 miljoen euro extra;

2)   Het opschorten van het uitgeven van nieuwe bedragen aan grote projecten tot de woningmarkt weer gaat aantrekken. Daarmee worden dan de schuldenlast en de rentelasten ook niet nog groter.

3)   In elk geval niet verhogen van de Onroerende Zaak Belasting en de riool- en afvalheffingen met meer dan de inflatie.

 

Henk Blok

 

 

Verkiezingsprogramma