welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Het College zet in op versterking van het cultureel klimaat in Hilversum. Dat staat tenminste met zoveel woorden te lezen in het Collegeprogramma 2006-2010: ?Het huidige cultuurbeleid wordt in goed overleg met de culturele instellingen geactualiseerd en waar mogelijk versterkt.? En daar was LH erg blij mee. Maar nu rijst er twijfel. Want hoe is het dan mogelijk dat Theater Achterom nog steeds in onzekerheid verkeert over zijn financi?le toekomst?

 

 

Al bijna een jaar geleden heeft Theater Achterom een beleidsplan ingediend, maar tot op de dag van vandaag heeft de commissie Welzijn dit nog niet kunnen bespreken. Elke maand weer wordt dit onderwerp op de agenda gezet, maar vervolgens steeds opnieuw doorgeschoven naar de agenda van de volgende maand.

 

Niet blijven doorschuiven

Ook nu kondigde de wethouder aan dat Theater Achterom zou worden doorgeschoven en ?volgende maand op de agenda kan staan? omdat dit agendapunt nu eenmaal gekoppeld is aan de andere theaterfuncties.

LH-raadslid Marianne Berenschot heeft tijdens de afgelopen vergadering van de Commissie Welzijn op 13 februari jl. opnieuw haar beklag over deze gang van zaken gedaan en voorgesteld om de behandeling van Theater Achterom dan maar los te koppelen van de overige theaterfuncties. Volgens de wethouder was dit echter niet mogelijk.

 

Aan inzet Theater Achterom ligt het niet

Het is triest te constateren dat een theater dat zo?n cruciale rol speelt voor het culturele klimaat in Hilversum, blijkbaar op zo weinig daadkracht en ondersteuning van het College kan rekenen. De bestuurders van Theater Achterom hebben altijd met de grootst mogelijke inzet en enthousiasme geprobeerd om in Hilversum een theater met een goed uitgebalanceerd programma op de been te houden. Het gaat hier niet om mensen met een dik betaalde baan, maar om vrijwilligers die zich volop inzetten voor het theater.

 

Snelle beslissing gewenst

Het college zou Theater Achterom in dit streven van harte moeten ondersteunen, in plaats van alle betrokkenen zo in onzekerheid te laten.

Wij hopen dat de wethouder cultuur zich realiseert wat een pareltje Theater Achterom. Het risico bestaat dat het theaterbestuur de huidige onzekerheid zat is en de handdoek in de ring gooit. Dat zou verschrikkelijk zijn voor het culturele klimaat in Hilversum.

 

 

TIP:

Bezoek eens een voorstelling,

keuze genoeg!

 

Verkiezingsprogramma