welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Tijdens de Discussie in de raad eind vorig jaar was de conclusie dat er snel iets gedaan moest worden aan tijdelijke huisvesting van de Lorentzschool. Daarom kwam wethouder Walters met een tijdelijk plan.

 

Het is een plan voor de komende 5 jaren en dus geen permanente oplossing. Er zullen duidelijke afspraken gemaakt worden met de buurtbewoners, zodat dit project niet uit de hand loopt zoals dat bij de Cocon gebeurd is. Dit wordt vastgelegd in een bewonerscontract.

De heer Knoop is de woordvoerder van het buurtcomité. Hij bepleitte dat er gedurende die 5 jaren dat de Lorentzschool op het Philipsterrein gehuisvest is, er geen andere activiteiten plaats mogen vinden na schooltijd in de avonduren i.v.m. geluidhinder. De wethouder heeft dit toegezegd.

 

Er zal een soort projectleider worden aangesteld die de sloop bouw en bij het Philipsterrein zal begeleiden. De voorkeur van de fracties gaat uit naar iemand uit ons eigen ambtenarenapparaat en niet een externe. Dit is één van LH speerpunten uit ons verkiezingsprogramma. Eerst kijken wat je zelf in huis hebt!

 

Het bestemmingplan van dit terrein komt niet overeen met maatschappelijke doeleinden die nodig zijn voor vestigen van onderwijs en bso. Er is dus een goedkeuring nodig voor een tijdelijke andere invulling op dit terrein nl. onderwijshuisvesting. Dit was voor bijna alle partijen geen enkel bezwaar, met uitzondering van de de VVD.  Na de 5 jaar wordt dit stuk grond terug gegeven worden aan de natuur.


Er moet dus gekeken worden voor een definitieve oplossing voor onderhuisvesting van de Lorentzschool en buitenschoolse opvang. De Lorentzschool staat op de eerste plaats als er gebouwd gaat worden op Anna's Hoeve, deelde wethouder Walters mede.

Om de financiën rond te krijgen, worden 2 onderwijs-leerpakketten die niet nodig blijken te zijn voor de Violenschool en voor de Gouden Regenschool, toebedacht aan de Lorentzschool. ter waarde van 42.000 euro Samen met de begrote 170.000 euro zijn de kosten gedekt.

 

 


 

Leefbaar Hilversum is opgelucht voor de Lorentzschool met deze tijdelijke plannen en hoopt dat de school over 5 jaar en definitieve plek krijgt in de nieuwe wijk bij Anna's Hoeve.

 

 

Mirjam Kooloos

Verkiezingsprogramma