welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Tijdens de presentatie van de randvoorwaarden voor de bouw van een toren van 72 meter hoog vlak voor het station werd de bouw van deze toren als iets onvermijdelijks voorgesteld. Maar is dat eigenlijk wel zo? Is er werkelijk geen alternatief of wil dit college, met PvdA, SP, CDA en D66 koste wat het kost mee in de vaart der volkeren? Natuurlijk, de PvdA wil niets liever dan bouwen en de SP ziet eindelijk een kans om 37% sociale woningen in een bouwplan te realiseren. Maar het CDA en D66 dan?

 

Impressie van de Stationstoren naast de Vitus, gezien vanaf de hei

(Bron: uitgave Johan Matser en Dudok Ontwikkeling)


Ik kan me werkelijk niet voorstellen dat een geboren en getogen Hilversummer als Erik Boog, die voor de verkiezingen nog pleitte voor een evenementenplein en een behoud van het karakter van Hilversum, plotseling blij wordt van een stadsgezicht met een enorme toren naast de oude vertrouwde Vitustoren.

 

BESTEMMINGSPLAN

Waarom is die toren van 72 meter dan zo onvermijdelijk? Misschien omdat het in het bestemmingsplan staat. Dat staat inderdaad toe dat in deze zone gebouwen met een grote schaal, zowel qua bouwvolumes, bouwhoogtes als openbare ruimte, gebouwd mogen worden. Maar mogen is niet moeten.

In 2005 nog stelde de raad randvoorwaarden voor het noordelijke stationsgebied vast. Daarin stond een maximale bouwhoogte van 45 meter. “Een ranke toren is er hier binnen het gewenste bouwvlak en de vastgestelde bouwhoogte niet te realiseren” staat er in de brochure. Dan kun je twee dingen doen. Of je kiest, zoals dit college doet, voor nog verder de lucht in. Of je kiest ervoor om dan maar niet te bouwen en te kijken naar alternatieven, zoals een mooi plein waar evenementen kunnen plaatsvinden en waar misschien de markt een goede plek kan krijgen.

 

WONINGEN

Misschien is het onvermijdelijk omdat we er zoveel woningen in kwijt kunnen. In de toren moeten minimaal 50 appartementen gerealiseerd worden. Nu niet bepaald een aantal waar je stijl van achterover valt. En zijn er alternatieven? Uit een inventarisatie van de binnenstad (in 2004) bleek dat er circa 150 woningen boven winkels leeg stonden. De verwachting was in ieder geval 30 tot 60 woningen te kunnen realiseren, vooral voor jongeren. Daar zien wij tot nu toe weinig van. Of vindt het college het niet de moeite waard om daar energie in te steken?

En dan het GAK-gebouw. Dat staat leeg. Waarom laten we dat niet ombouwen tot woningen? Dan slaan we twee vliegen in één klap. Het zal er vriendelijker uit gaan zien en we hebben weer wat extra woningen erbij.

 

WINKELS

Dan de winkels die in de toren moeten komen. Is dat dan waarom die 72 meter noodzakelijk is? Als we rondkijken in Hilversum zien we dat er her en der winkels leeg staan: bijvoorbeeld in de Herenstraat, de Gooise Brink en zelfs Hilvertshof. Meer winkels hebben we dus niet nodig.

 

LANDMARK

Ook wordt de toren gezien als een landmark dat we node missen in Hilversum. De laatste jaren zijn er al verschillende bouwplannen gepasseerd, die werden aangeduid als landmark of markant gebouw. Recent nog de flat die gaat komen aan de Van Linschotenlaan.

Wat willen we met al die landmarks? Willen we laten zien dat we erbij horen? Willen we lijken op Utrecht? Afgezien van het prachtige oude centrum (als je met je rug naar Hoog Catharijne staat) is de bebouwing in Utrecht niet iets waar je jaloers op hoeft te zijn.

 

FINANCIEEL

Waarschijnlijk is dit de belangrijkste reden om 72 meter de lucht in te gaan. Want van de 50 woningen moeten er minimaal 16 sociale huur of koopwoning zijn. De extra kosten voor die woningen moeten opgebracht worden door de winkels en de andere woningen. En op zo’n A-locatie zijn die kosten natuurlijk niet mis. Met dat geld kunnen we waarschijnlijk op een andere locatie, elders in Hilversum, veel meer sociale woningbouw realiseren.

Tot nu toe was de hoogte van het schip van de St. Vituskerk met 45 meter in Hilversum een referentiepunt. En thuiskomen in Hilversum was het zien van de St. Vitustoren. Met een toren van 72 meter gaan we een grens over die wat Leefbaar Hilversum betreft niet overschreden moet worden.

Dus, college: niet aan beginnen!

Karen Heerschop

 

 


Verkiezingsprogramma