welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht
Er behoort toezicht te zijn op verkeersovertredingen of, zoals wethouder Boog het noemt, illegaal links afslaan van de Torenlaan naar de Vaartweg en naar de aansluiting op de ring. Ik sta er vaak te observeren en zie dat van controle op handhaving nooit sprake is geweest. Wel nam ik waar dat de hulpdiensten er gebruik van maakten. De voorgestelde maatregel is dan ook een schijnoplossing.
Er wordt nl. een belemmering in opgenomen. Daarom vrees ik dat de situatie, evenals de belemmering Koningsstraat-Neuweg, door deze maatregel nog riskanter wordt. Of is er sprake van een verborgen agenda?
 
De Torenlaan zelf kent geen fietsvoorziening. Dat had ik wel verwacht als eis van de fietsersbonden. Verder zijn er gee begaanbare voetpaden, zelfs het ontbreken van een voetpad noopt tot het toevlucht nemen tot de rijbaan. En dan noem ik niet eens het veelvuldig gebruik van rolstoelen op de Torenlaan.
 
Als het college bezorgd is voor de veiligheid van fietsers op de Vaartweg (zoals de situatie nu is) had ik een voorstel verwacht om deze problematiek aan te pakken.
Het grootste knelpunt van de binnenring vraagt om een integrale aanpak. De oorzaak om de Torenlaan als toegangsweg te kiezen moet worden weggenomen. De binnenring staat vast, dus kiest men een alternatieve route. Ten onrechte wordt dit een sluiproute genoemd.
 
Ik geef u een paar reeds bekende tips die onderdeel dienen uit te maken van een integrale aanpak:
  • De bus vanuit de Vaartweg direct de ring op en niet over de Kerkbrink, zodat er een splitsing kan komen in de opstelling van verkeer links over de Ring en rechts over de de Vaartweg. Betere doorstroming ontneemt het motief een alternatieve route te nemen.
  • Omdraaien van de rijrichting van de Torenlaan
  • Een logische afstelling van de verkeerslichten .
 
De motivatie van de wethouder om de rijrichting niet om te draaien is extra verkeersdruk op de Oude Torenstraat i.v.m bezoekers aan het Postkantoor. Is het u bekend dat het Postkantoor wordt opgeheven en dat het gebouw te koop staat? Deze nieuwe situatie vereist nader onderzoekmaar vervalt als motivatie om de rijrichting niet om te draaien.
 
Linksafverkeer van de Vaartweg richting Torenlaan is ongewenst, en moet daarom verboden worden.
Door de mogelijkheid om vanaf de Havenstraat linksaf de Vaartweg op te rijden (wat vroeger niet het geval was) vervalt het motief om bestemmingsverkeer te betitelen als ‘sluipverkeer’.
 
Ik vindt dat het college met een integraal plan moet komen dat recht doet aan de problemen van het grootste knelpunt in de binnenring, om zo het motief voor alternatieve routes tegen te gaan en de veiligheid van de zwakke deelnemers op een logische manier te vergroten.
Jan Spaans
 
Verkiezingsprogramma