welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht
Prof. Van Schayck deed op verzoek van de gemeente een onderzoek naar de gevolgen van de verkeerstoename op de volksgezondheid. Conclusies: verhoging van de kans op chronische longaandoeningen en hart- en vaatziekten. Een tunnel van de A1 naar het Mediapark onder de hei zou de oplossing kunnen zijn. Het is wrang dat de gemeentelijke opdrachtgevers 13 jaar geleden een uniek tunnelplan de grond inboorden.
 
In 1995 zat het verkeer ook al vast en bestonden er plannen om de werkgelegenheid in de mediasector sterk uit te breiden. Op 21 september lanceerde de nieuwe politieke partij Leefbaar Hilversum een voor die tijd zeer revolutionair plan voor twee tunnels. Naast de tunnel naar het mediapark moest er een tweede komen onder de eveneens vastgelopen Diependaalselaan. Het was niet zo maar een plan maar een uitgewerkt voorstel van acht grote bedrijven, die een nieuwe tunnelbouwmethode hadden ontwikkeld. De nieuwe nog niet gebruikte boormachine zou een grote exportbetekenis kunnen hebben en daarom werd er een proefproject gezocht. Hilversum had als mediastad een voorkeurspositie en bovendien de meest geschikte bodem hiervoor. Het Ministerie van Economische Zaken liet weten grote belangen aan het ontwikkelen van de boormachine te hechten. Maatschappelijke organisaties van de omroep tot de ondernemersvereniging Stro reageerden positief of enthousiast.
Maar niet de Hilversumse politieke partijen. Het zou misschien wel zes tot tien jaar kunnen duren zei men in 1995. Of er werden weerlegbare milieubezwaren bedacht. En het geld zou ontbreken.
 
Blinde Bengaalse molGroenLinks toonde zich in alle staten. We zeiden wel eens: ze vinden de in zijn bestaan kennelijk bedreigde blinde Bengaalse mol belangrijker dan de Hilversumse inwoners. De lijsttrekker van D66, momenteel verkeerswethouder en opdrachtgever voor het onderzoek, liet in bepaalde wijken verkiezingsfolders verspreiden waarin de bewoners gewaarschuwd werden dat er misschien wel een tunnel onder hun woning zou komen. De huidige leider van de PvdA, nu de grootste partij in de gemeenteraad, geneerde zich niet om zich vierkant tegen de tunnelplannen uit te spreken.
 
Een vervolgonderzoek was noodzakelijk. Kosten nog geen 200.000 gulden. Diverse bijdragen werden toegezegd: NOS 15.000, NOB 25.000, Endemol 10.000, RTL en Veronica 25.000 en nota bene de gemeente Bussum 15.000. Ingenieursbureau Oranjewoud wilde 50.000 bijdragen. Voor de gemeente Hilversum bedroeg het restant 60.000 gulden..
CDA Tweede Kamerlid Hans Hillen steunde het plan en voerde met succes een aantal gesprekken op het Binnenhof en het ministerie. Hij vond dat Hilversum op dit aanbod snel moest reageren en de geweldige voorsprong op andere gemeenten niet meer uit handen mocht geven.
Pas 5 maanden later vond het eerste en laatste gesprek plaats tussen het toenmalige college en de ontwerpers van het plan. De verkeerswethouder liet doodleuk weten dat haastige spoed zelden goed was en zette het plan in een niet meer open te krijgen ijskast. Het door de omroepen en de gemeente Bussum beschikbaar gestelde geld werd niet eens opgehaald.
 
Later zag Hans Hillen kans 50 miljoen in Den Haag te krijgen voor een rigoureuze aanpak via een nieuw traject en gedeeltelijk onder de grond. Maar ook die kans werd door een meerderheid riant om zeep gebracht.
 
Intussen weten de bewoners van en rondom de Johan Geradtsweg en de Diependaalselaan dat door de uitstoot mensenlevens bekort worden en de kans op chronische longaandoeningen en hart- en vaatziekten toeneemt. De tot nu toe bedachte verkeersoplossingen zijn hooguit lapmiddelen.
Soms lijken de Hilversumse politici creatiever als het gaat om het bedenken van nieuwe vergadermodellen of politieke caféavonden. Maar met de aanpak van de grote politieke problemen zoals een nieuwe gemeentelijke herindeling of de niet te accepteren verkeersoverlast lukt het wat minder.
Het is de hoogste tijd dat een onafhankelijk advies van professor Van Schayck met spoed steun krijgt en uitgevoerd gaat worden. Wie al die jaren in het nadeel van de Hilversummers heeft dwars gelegen, zou eens consequent moeten zijn en in het belang van die Hilversummers het pluche in de raadszaal moeten verlaten.
 
Jan Nagel,
Ex-fractievoorzitter Leefbaar Hilversum
Verkiezingsprogramma