welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht


Afgelopen zaterdag was alweer de vierde campagnedag van Leefbaar Hilversum. Nu waren onze buren VVD'ers die hun stand moesten terugveroveren op mensen van de Christen-Unie die vroeger waren opgestaan. Aan de kop van de Groest posteerden door Hart voor Hilversum ingehuurde folderaars in openbare-orde-hesjes. Zoals de vorige weken hielden de meeste mensen stil bij onze kraam om de tien speerpunten van LH aandachtig te lezen, een folder te pakken en hun grieven op te schrijven op ons memobord. Ook onze lijsttrekker Peter van Westing heeft op de Groest bij de markt weer veel mensen gesproken en warme chocolademelk voor hen geschonken.

 

BETAAL WAT JE KAPOT MAAKT

LH schiet met zijn programma volgens LH-lijsttrekker peter van Westing toch weer in de roos: veiligheid, vuiligheid, het ziekenhuis. Allemaal zaken waar de Hilversummer zich zorgen over maakt. Strenger straffen: geen boete, maar laat mensen maar betalen wat ze kapot maken. Spreek de ouders aan en geef de kinderen een jeugdstrippenkaart die, als hij vol is, omgezet wordt in een taakstraf. Meer blauw op straat, maar ook beter sociaal gericht onderwijs worden geroepen als maatregelen.

 

EFFICIËNTERE AMBTENARIJ

Ook vinden veel mensen dat de ambtenaren veel efficiënter moeten werken. Of het nou te maken heeft met vergunningen verlenen, klachten afhandelen over de vuilophaal, het kan én moet veel beter. Dit is zomaar een greep uit de volle frustratietrommel van de Hilversummer. Leefbaar luistert hier naar. We kunnen niet wachten tot de komende vier jaar om hier daadwerkelijk iets aan te veranderen!


De diversiteit in reacties is behoorlijk groot. Het verschilt van stug doorlopen tot een open gesprek waarin men vertelt wat er zoal in hun buurt leeft. Mij viel vooral op dat de ouderen nogal teleurgesteld zijn in de politiek en geen animo meer hebben om te gaan stemmen, omdat het volgens hen toch geen verschil maakt. Maar ook de jongeren lijken teleurgesteld of gewoonweg niet geïnteresseerd. Het geeft mij dan een goed gevoel om te kunnen vertellen dat Leefbaar Hilversum een partij is voor álle burgers. Wij willen kijken waar de behoeften liggen en zo mogelijk meehelpen om die te realiseren.

Mirjam Kooloos


Verkiezingsprogramma