welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Op 15 oktober jl. is de nota van het college besproken over de voorgenomen maatregelen o.a. voor een duurzaam energiebeleid en de maatregelen die de Gemeente wil nemen. Het voor de burgers zichtbaar maken dat de gemeente daadwerkelijk met duurzaam energiebeleid bezig is, werd van groot belang geacht.

Leefbaar Hilversum stelde voor om het beleid van de verkeerslichten eens door te lichten. Met verandering van beleid op dit gebied beogen we twee doelen:

  1. Bezuinigen op energie
  2. Het wegnemen van de ergernis.

Op de meeste kruispunten met verkeerslichten zijn deze na 19:00 uur volkomen zinloos. Onderzoek van de ANWB geeft aan dat de meeste mensen zich ergeren aan de lange wachttijd als er geen kruisend verkeer is.

Leefbaar Hilversum doet dan ook een beroep op het college om dit nader te onderzoeken in het belang van zuinig energiebeleid en om de bron van ergernis weg te nemen.

Jan Spaans

Verkiezingsprogramma