welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht
In oktober vorig jaar is de nota van het college besproken over de maatregelen voor een duurzaam energiebeleid en de maatregelen die de gemeente wil nemen. Het zichtbaar maken voor de burgers dat de gemeente door energie te besparen ook daadwerkelijk met duurzaam energiebeleid bezig is, werd van groot belang geacht.
 
Leefbaar Hilversum stelde voor om het beleid van de verkeerslichten eens door te lichten. Met verandering van beleid op dit gebied beogen we twee doelen:
 
1.      bezuinigen op energie
2.      het wegnemen van de ergernis van de weggebruikers.
 
Op de meeste kruispunten, waar overdag de verkeerslichten het verkeer regelen, zijn deze na 19.00 uur volkomen zinloos. Onderzoek van de ANWB toont aan dat de meeste mensen zich ergeren aan de lange wachttijd als er geen kruisend verkeer is.
 
Leefbaar Hilversum doet dan ook een beroep op het college om dit nader te onderzoeken in het belang van zuinig energiebeleid en de bron van ergernis weg te nemen. Wij hebben wethouder Boog dan ook gevraagd naar de stand van zaken, na zijn toezegging op 15 oktober 2008.
 
Jan Spaans
Verkiezingsprogramma