welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht


Afgelopen donderdagmiddag stond ik op het punt naar de vergadering te gaan van de commissie, die de Dag van de Democratie organiseert, bestaande uit Anja Wijnands (CDA), Inke Logtenberg (GroenLinks), Louis van Leeuwen (Hart voor Hilversum, John van Otterloo (SP), ondergetekende en een communicatiemedewerker van de gemeente.

Ik wilde juist op mijn fiets springen, toen ik gebeld werd door Henk Runhaar, verslaggever van de Gooi en Eembode.

 

Runhaar vroeg mij om een reactie op het feit dat John van Otterloo zich ‘met stille trom’ had teruggetrokken uit de organisatie. Als reden had Van Otterloo aangegeven dat hij de hele dag teveel een Bakker-feestje vond worden. De burgemeester zou te nadrukkelijk zijn stempel leggen op de activiteiten.

 


 John van Otterloo


Ik was uiteraard zeer verbaasd over de actie van Van Otterloo. Allereerst qua timing: die middag zouden we juist over de opstaande issues praten en de actiepunten die uitstonden bij zowel de gemeente als bij de overige commissieleden, Anja Wijnands, Inke Lochtenberg, Louis van Leeuwen, ondergetekende en een communicatiemedewerker van de gemeente.

 

We hadden in mijn optiek juist vorige maand flink wat meters gemaakt: er waren veel leuke ideeën uit de diverse grijze hersenmassa’s ontsproten. Van Otterloo had toen bij mij in ieder geval niet de indruk gewekt, dat hij het niet eens was met die plannen. Waarom had hij niet deze vergadering afgewacht en daar zijn standpunt bekendgemaakt, voor of na de bijeenkomst? Dat zou chiquer en collegialer zijn geweest ten opzichte van de overige commissieleden. Nee, Van Otterloo zoekt de krant op. Hoezo  ‘met stille trom?’

 

Natuurlijk staat het Van Otterloo vrij om te beslissen uit de organisatie te stappen om welke reden dan ook. Echter de overige commissieleden distantiëren zich volledig van zijn mening. Natuurlijk is er in het programma van de Dag van de Democratie aandacht voor het vertrek van de burgemeester. Maar niet te prominent, eerder een rode draad. Ik kan echter niet op de details van ons programma ingaan, want dan is de verrassing eraf. Het zal een goede mix zijn van debat, muziek, media, spelletjes, een quiz … een gevarieerd programma voor jong en oud, groot en klein.

Heel anders dan de winterse uitvoering op de Kerkbrink van de afgelopen jaren, waar in de kou alle burgers met een grote boog om de kraampjes van het polariserende publiek van politici, insiders heenliepen. Wil Van Otterloo dan toch weer zijn tomatensoep slijten en de  massaal landelijk gedistribueerde rode flyers en posters, zoals 2 wekelijks op de markt? Daar zitten de burgers echt niet op te wachten!

 

De commissieleden hebben tot op heden erg veel energie in de organisatie gestopt en de komende tijd zal er nog veel moeten gebeuren. Dat hebben wij graag over om er een geslaagde happening van te maken. Jammer dat Van Otterloo met zijn bombarie in de Gooi en Eembode voor zoveel negatieve publiciteit zorgt. Geen ‘stille trom’ wat mij betreft, maar een ‘botte bijl’ is een uitdrukking die hier beter op zijn plaats is.


 


 

In de mailwisseling die volgde tussen ondergetekende en Van Otterloo, geeft laatstgenoemde aan dat ‘iedereen zich druk maat om niks.’ Waarom dan toch de krant opzoeken, meneer Van Otterloo?

Tevens sneer hij richt mij dat hij het een gotspe vindt dat juist ik rep over negatieve publiciteit.

Natuurlijk, ik sta ook niet te boek als een groot bewonderaar van Ernst Bakker, maar dat is puur gebaseerd op de inhoud: zijn in mijn ogen niet doordacht handelen in een aantal gevallen. Dat heb ik nooit tot een persoonlijke vete gemaakt.

Ik vind dat de burgemeester recht heeft op een passend afscheid, op een mooie, laatste dag. Hij gaat tenslotte na een lang, werkzaam leven met pensioen, genieten van zijn vrije tijd. Daarom zal ik hem zeer hartelijk de hand drukken, 25 juni aanstaande.

 

Als Van Oterloo consequent is, dan zien we hem dus niet op die dag. Of toch wel, Meneer Van Otterloo? Zo niet, dan weet u niet wat gemist heeft.

Zo wel, dan kunt u zelf ondervinden dat de Dag van de Democratie niet alleen een Bakker-feestje is geweest, maar een happening voor iedere Hilversummer. Het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Voor herhaling vatbaar … in de zomer … ieder jaar weer!

 

Peter van Westing

 

 

Verkiezingsprogramma