welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Uitgaan moet leuk zijn. Daar hoort geen geweld bij. Helaas is de realiteit ook in Hilversum dat we in het uitgaansgebied steeds meer met geweld te maken krijgen. Je kunt niet voorkomen dat mensen hun vuisten gebruiken, of iemand met een bierglas bewerken, wat helaas ook nogal eens voorkomt.

Je kunt wél voorkomen dat mensen in het uitgaansgebied messen bij zich hebben, of een honkbalknuppel; door preventief fouilleren mogelijk te maken. Maar ja, dat betekent wel overlast voor de grote meerderheid van de Hilversummers die niets kwaads in de zin heeft, en toch tegen haar of zijn zin gefouilleerd kan worden.

ZORGVULDIGHEID

Toch ben ik wel voorstander van preventief fouilleren, zij het onder bepaalde voorwaarden. In Amsterdam en Rotterdam zijn enkele jaren geleden experimenten gehouden met preventief fouilleren in bepaalde wijken. Het bleek dat het wapenbezit en de geweldsincidenten daarna aanzienlijk afnamen.Wat mij betreft dus het proberen waard. Maar dat moet dan wel zorgvuldig gebeuren. Vooraf moet met de politie goed worden overlegd hoe dat aangepakt zou moeten worden.

Foto: Gooi- en Eemlander        

PROEF MET FOUILLEREN

Natuurlijk mag er geen sprake zijn van discriminatie en moeten er ook voldoende vrouwelijke agenten zijn om vrouwelijke bezoekers te fouilleren. Daarnaast zou er om te beginnen tijdelijk moeten worden geprobeerd wat in Hilversum de effecten zijn van preventief fouilleren. Ten slotte zou het beperkt meten worden tot de vrijdag- en zaterdagavond. Een proefperiode van zes maanden lijkt me daarvoor geschikt. Daarna zou gekeken moeten worden wat de effecten zijn gedurende en vlak na dat halfjaar, én op de langere termijn. Misschien blijkt dan namelijk wel dat het niet (meer) nodig is om preventief te fouilleren en dat we gewoon weer leuk uit kunnen gaan in en om de Groest.

Marianne Berenschot

Verkiezingsprogramma