welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Afgelopen zondag was het zover. De Hilversummers mochten voor het eerst van de tunnel onder het spoor gebruik maken. En dat deden ze in groten getale, wandelend, met de fiets aan de hand. Fietsen door de tunnel mag nog niet, omdat hij nog niet afgewerkt is. Eigenlijk is het nog een grote bouwput, maar een kniesoor die daarop let. We hoeven vanaf nu niet meer eindeloos te wachten voor de grote spoorbomen.   Ook ik ging op de fiets naar de tunnel, via de Larenseweg en de Zuiderweg rijd je recht op de tunnel af. Prachtig. Je moet alleen zonder kleerscheuren het kruispunt Zuiderweg / Kleine Drift over zien te steken. Een lastig kruispunt, want de Zuiderweg staat schuin op de Kleine Drift en dat maakt het heel onoverzichtelijk en dus gevaarlijk. Vooral als daar straks grote stromen fietsers moeten oversteken. Het autoverkeer dat vanaf de Noorderweg komt, kan alleen via de Kleine Drift de wijk Oost bereiken of de stad verlaten. Ook nog eens veel autoverkeer dus.
HERINRICHTING LARENSEWEG
  Nu is het geval dat de gemeente van plan is de Larenseweg her in te richten in verband met bouwplannen aan de Larenseweg ter hoogte van het Campinagebouw. De Larenseweg moet meer allure krijgen, met vrijliggende fietspaden en bomen. Daar is € 1,3 miljoen voor uitgetrokken. Dat is natuurlijk prachtig. Maar Leefbaar Hilversum wil dat er dan ook gekeken wordt naar een variant met tweerichtingsverkeer op de kop van de Larenseweg (het winkelgedeelte).

VEILIGHEID IN HET GEDING   Tweerichtingsverkeer op dat stuk Larenseweg betekent een ontlasting van het kruispunt Zuiderweg / Kleine Drift, waar straks al die fietsers overheen moeten. Het betekent ook een ontlasting van de Boerhavestraat, waar nu heel veel automobilisten door rijden om op de Eemnesserweg te komen. Een piepklein straatje dat niet is ingericht op zoveel verkeer. Voor de winkeliers is het ook aantrekkelijk, want het verkeer komt dan van twee kanten langs; iets wat winkeliers in andere straten altijd bepleiten (Gijsbrecht bijvoorbeeld). Voor de fietsers die niet via de tunnel naar hun bestemming gaan kunnen er aanliggende fietspaden komen, zoals op de Simon Stevinweg.   

Tijdens de begrotingsbehandeling in de raad op 7 november heeft Leefbaar Hilversum een motie ingediend, waarin wij het college verzoeken om de variant tweerichtingsverkeer op Larenseweg te onderzoeken. Bij het schrijven van dit stuk was de uitslag nog niet bekend.
  

Karen Heerschop  

Verkiezingsprogramma