welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Sinds gisteren is de kop van de Larenseweg vanaf het spoor tot de brinkjes afgesloten voor alle verkeer met uitzondering van voetgangers.

Zoals bij iedere verandering leidt dit tot veel verwarring en onduidelijkheid. En ook hier is weer sprake van gemeente en politie die elkaar de zwarte piet van het handhaven toespelen.


Dat komt in eerste instantie door de automobilisten zelf. Ze lezen de grote gele borden, die ruim van te voren aan de kant van de weg staan onvoldoende of niet, waardoor er op de samenkomst van de Larenseweg, Eemnesserweg, Boerhaavestraat en Zuiderweg vele bijna-ongelukken waren. Auto’s keren (ook grote vrachtwagens!) en rijden tegen het verkeer in, zowel terug de Larenseweg op als door de Zuiderweg. Met name in de avondspits was het een complete chaos. Fietsers en voetgangers die vanaf het station de wijk in gaan, werden verrast door draaiende en tegen de richting in rijdende auto’s. Gelukkig (nog) zonder ongelukken.


 

 


 

 

Vandaag besloot ik te kijken of ik wat aan deze gevaarlijke situatie kon doen. Eerst gebeld met de gemeente. De ambtenaren van de dienst Infrastructuur kwamen om 12 uur langs en we hebben toen de situatie op dit drukke punt bekeken.


Allereerst was er een rood-wit hek half op de stoep en op een parkeerplaats aan de Larenseweg neergezet, zo’n 50 meter voor de feitelijk barricade. Dat heeft natuurlijk totaal geen effect. Het moet op de rijbaan, anders rijden ze gewoon door. De heren waren het gelukkig roerend met me eens, dus dat werd direct gedaan.

Verder vond ik de tekst die op de gele borden staat, verwarrend. Er staat “Larenseweg afgesloten, winkels bereikbaar.” Dat klopt dus niet. Een aantal winkels aan de brinkjes met de Eemnesserweg wel, maar verreweg de meeste niet. Ook daar waren de heren het mee eens en ze gaan dat aanpassen.


Ook bleek er geen waarschuwingsbord aan het begin van de Boerhaavestraat (bij de Kleine Drift) te staan, zodat mensen vanuit die richting niet weten dat je verderop niet naar links kunt. Dat geldt ook voor het kruispunt Zuiderweg-Kleine Drift, dat nu helemaal geen functie meer heeft voor auto’s die daarna niet linksaf kunnen, maar ook niet rechtsaf mogen meer kunnen. Ook dat pakken de heren met spoed op. Dat mag ook wel, want verkeerskundig verdient deze aanpak niet de hoofdprijs. En dan te weten dat de gemeente maandenlange voorbereidingstijd heeft gehad.

Tenslotte opperde ik het idee of het niet verstandig zou zijn dat de komende dagen op dit drukke punt toezicht komt in de vorm van een verkeersregelaar, Buitengewone Opsporings Ambtenaar (BOA) of een (wijk)agent, die mensen die zich niet aan de regels houden, aan te spreken of te bekeuren. “Dat moet u maar met de politie opnemen. Zij zijn hier verantwoordelijk voor.” So far so good.

Dus ik 0900-8844 gebeld en gevraagd om met de wijkagent doorverbonden te worden. Helaas, vandaag geen wijkagenten in Oost aanwezig (slechte zaak overigens). De dame aan de telefoon vroeg me waar het om ging. “Heel vreemd” zie ze. “De gemeente zelf is verantwoordelijk voor handhaving van het verkeer binnen de gemeente. Ik adviseer u om de desbetreffende afdeling (Verkeershandhaving) te bellen.”


Kijk, daar word ik nou zo moe van. Het heen en weer geschuif van instanties die elkaar verantwoordelijk houden voor te nemen maatregelen. Het gaat me hier om de veiligheid van met name voetgangers en fietsers. Dit vraagt dus om samenwerking. Moet er nu altijd eerst echt flink fout gaan, voordat er maatregelen genomen worden. Ik vertelde haar dat het goed voor de “PR” van de wijkagent zou zijn als hij/zij deze week een uurtje per dag in de spits op deze zeer drukke samenkomstplaats van verkeer aanwezig is. Morgen nog maar een poging wagen.

 Daarna wederom met de gemeente gebeld en doorverbonden met de dienstdoende ambtenaar. Uiteraard kende hij de situatie en uiteraard is dat de eerste paar dagen “rommelig en onoverzichtelijk.” Hij zag er absoluut geen heil in om een verkeersregelaar daar neer te zetten. “Dit kost erg veel geld en bovendien moet ik iemand minimaal 1 dagdeel (lees 4 uur) inhuren. Dit gaat via een intermediair, dus er zitten veel extra kosten aan. Bovendien wil ik  geen precedenten scheppen, want dan komt iedere buurt wel met een dergelijk verzoek.


Ik legde er toch de nadruk op dat dit specifieke punt een heel erg druk punt is en vroeg hem of hij bereid was het risico te nemen geen extra toezicht te verschaffen waardoor de kans op ernstige ongelukken erg groot is. Hij vertelde met duidelijk sarcasme in zijn stem dat, in al die jaren dat hij werkzaam is bij de gemeente, hij reeds vele doden op zijn geweten heeft en dat hij daar maar mee moest leven (en ik dus klaarblijkelijk ook). Hij zou dit met zijn collega’s bespreken, maar achtte de kans minimaal dat ik mijn zin zou krijgen. Morgenochtend gaat hij zelf een half uurtje waarnemen en mocht het zijn dat het de spuigaten uitloopt .... dan misschien ….

 

  


 


Leefbaar Hilversum is voor betere bescherming van de kwetsbare fietser en voetganger en voor meer handhaven en toezicht. Lik-op-stuk beleid voor overtreders! Er is een sluitende business case te maken voor het extra personeel dat hiervoor nodig is. Die verdienen zich dubbel en dwars terug. Kijk maar naar het parkeren.

Het is schrijnend om te moeten vaststellen dat al nagenoeg alle geïnde boetes voornamelijk bij het Landelijk Openbaar Ministerie terecht komen, anders dan de gemeentelijk parkeerboetes die wel in de gemeentekas terecht komen. Hier ligt een schone taak weggelegd voor bijvoorbeeld verkeerswethouder Boog, om op landelijk niveau via D66 te lobbyen voor een zelfde boete-constructie als bij het parkeren.

 

Ik heb vandaag tijdens de avondspits een uurtje bij de kruising gestaan. Geen agent en geen toezicht. Wel weer vele auto’s die de fout in gaan en wederom veel bijna-ongelukken, zoals de foto’s bewijzen. Verder hoop ik dat ik, als ik van de week als ik de krant ’s ochtends opensla, niet hoef te lezen dat er zich een ernstig en/of fataal ongeluk heeft voorgedaan aan de kop van de Larenseweg.

 

Peter van Westing

Verkiezingsprogramma