welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

"Omroep Hilversum zit in een negatieve spiraal. Er is geen andere uitweg dan de zender op te heffen. De huidige lokale omroep heeft geen toekomst meer." De conclusies die media-adviseur Pieter Landman na maanden van onderzoek trekt laten aan duidelijkheid niets te wensen over. Ook in zijn toelichting tegenover de commissie economie draaide hij er niet omheen: de omroep zou zo snel mogelijk moeten stoppen. Zelden werd in de raadszaal zulke heldere taal gebruikt.

Commissie economie bespreekt advies Pieter Landman

...zelden zulke heldere taal...

Omroep Hilversum is op geen enkele manier in staat zelf een oplossing te vinden voor de tot 350.000 euro opgelopen schulden. Landman noemde het ronduit een schande dat de jaarcijfers steeds door de accountant werden goedgekeurd. Samenwerking met de nieuwe, alternatieve omroep Studio 035 acht hij uitgesloten.

flauw en triest

Opvallend was de kritiek die hij leverde op het zwart maken van Studio 035 in een uitzending van Omroep Hilversum. Bij het tonen van een fragment, afkomstig van Studio 035, werd de kijker erop gewezen dat de beelden in nogal slechte kwaliteit waren aangeleverd. 'Het ligt niet aan uw toestel'. Daarmee diskwalificeerde Omroep Hilversum zich volgens Landman nog eens extra. "Ik vond dit flauw maar ook triest. Uit de opstelling van Omroep Hilversum na het bekend worden van mijn rapport maak ik op dat de organisatie inderdaad niet in staat blijkt om professioneel naar buiten te treden en orde op zaken te stellen," aldus Landman.
Ook programmamaker Maurits Westerbeek deed tegenover de commissie denigrerend over de opkomende concurrent. Maar ernstiger was het dat hij verkondigde dat zijn lokale omroep niet gezien moet worden als een bedrijf. Terwijl juist de slechte bedrijfsvoering de omroep volgens het rapport de das om heeft gedaan.

medewerkers gaan vrijuit

Landman vindt dat bestuur en directie een stapje opzij moeten doen. De medewerkers treffen volgens hem geen blaam. Omroep Hilversum is niet in staat de bedrijfsvoering gezond te maken
Omroep Hilversum-voorzitter Henk Kok liet zich laatdunkend uit over zijn kritici. In de Gooi- en Eemlander had hij het voor zijn omroep negatieve advies al een 'samenzwering van kwaadwillenden' genoemd, waarmee hij ook de kritische raadsleden in zijn kwalificering betrok. In de raadszaal probeerde hij Landman nog als mediadeskundige in discrediet te brengen met de opmerking: 'Ik heb het even opgezocht, maar een media-adviseur is gewoon een advertentieverkoper'. Landman deed dit grootmoedig af als 'een poging tot humor' van Kok.
Hij vindt het niet juist dat directeur Ruud Bochardt tevens hoofdredacteur en presentator is. Ook sprak hij zijn afkeuring uit over een cursus regie die de directeur dit jaar heeft gevolgd; hij zou zijn medewerkers op deze cursus moeten laten gaan.

'de politiek heeft het gedaan'

Na Landman's presentatie daalden betrokkenen bij het deb?cle van de publieke tribune af. Onder hen een man die de politiek de schuld van alles vond. 'Nu wordt alles afgebrand en moet er opnieuw worden opgebouwd. Dat is toch onzinnig?' riep hij, wild om zich heen slaand. Hij was er niet van op de hoogte dat dit in de landbouw steeds weer tot een vruchtbaarder productie leidt. Maar vanwaar zijn vertwijfelde woede? Het bleek de penningmeester van Omroep Hilversum.

zendvergunning nog niet verlengd

In maart heeft de gemeente het Commissariaat voor de Media geadviseerd de zendvergunning voor Omroep Hilversum te verlengen. Volgens Ardi Vleugels van de Gooi en Eembode blijkt dit nog niet zeker. Het Commissariaat zou dit besluit i.v.m. het kritische rapport van Pieter Landman hebben opgeschort.
Omroep Hilversum spreekt dit tegen en zegt dat er andere redenen zijn waarom de vergunning nog niet is verlengd, o.a. het feit dat Omroep Hilversum programma's uitzendt waar geen vergoeding tegenover staat. Dat beschouwt het Commissariaat als sponsoring, en dat staat de mediawet niet toe. Ook het aanbieden van een gemeenschappelijke programmering in Bussum en Naarden mag niet. Wat dat laatste betreft wijzen we er nogmaals op dat Bussum nauwelijks en Naarden helemaal niet meebetalen aan Omroep Hilversum.
De Gooi- en Eemlander hoorde echter van CvdM-secretaris Jan Vosselman Bosch dat het Commissariaat wel degelijk nader onderzoek doet naar Omroep Hilversum in het kader van het vernietigende Rapport Landman.
Vanaf april dit jaar blijkt de lokale omroep dus al zonder vergunning uit te zenden. Dit wordt vooralsnog gedoogd.

wat kost opheffing?

Het college gaat het rapport eerst bespreken. Ook komt er nog informeel overleg tussen raadsleden en medewerkers van Omroep Hilversum, in het bijzijn van wethouder Rensen. In de raadscommissie van 22 november debatteren de raadsleden met elkaar en wethouder Rensen, waarna het college zijn definitieve standpunt bekend zal maken. Dat zal waarschijnlijk geen verrassing zijn, want vooraf is afgesproken dat de mediawethouder de conclusies van Landman overneemt.
In feite draait het om ??n vraag: wie betaalt de 350.000 euro aan schulden?

Dick Klees

Lees ook ons artikel van 26 januari 2007

Verkiezingsprogramma