welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Het was de dag van de gebakken lucht. Om een nieuw type koekjes te promoten had beschuitboer Bolletje paginagrote advertenties in de dagbladen gezet met een opgeblazen foto van Wouter Bos, die duidelijk politieke statements aan het verkopen was. Onderschrift: ?En daar maken wij dan weer koekjes van.

 

LH-fractievoorzitter Karen Heerschop had de dag voor Prinsjesdag, nog onwetend van de publiciteitsstunt van Bolletje ten koste van PvdA-minister Bos, deze opgeblazen koekjes ook ontdekt. Zij besloot er de volgende dag op te trakteren, tijdens de vergadering van de commissie Welzijn die zij voorzit.

 

Bos bolletje 

De traktatie stond symbool voor heel wat vergadertijd die gebakken lucht opleverde. Zo ook tijdens het bespreken van de nota ?woondienstenzones in vernieuwd perspectief?.

 

De bedoeling van de overheid is dat ouderen en zorgbehoevenden langer zelfstandig kunnen wonen, in plaats van in verzorgingstehuizen. Daarvoor is dan wel nodig dat zij zorg in de buurt kunnen krijgen. In Hilversum is dat al gerealiseerd in St Joseph in de wijk Liebergen; daar wordt een wijksteunpunt gecombineerd met een servicepunt van de bibliotheek . Bovendien worden in St Joseph tal van sociale activiteiten georganiseerd.

 

De nota van gisteren beloofde een integrale visie op de combinatie wonen welzijn en zorg in Hilversum. Daar was echter geen sprake van. De nota was onduidelijk en niet gestructureerd, LH vroeg zich - met GroenLinks en D66 - dan ook af wat de toegevoegde waarde van deze nota was.

 

Bovendien beloofde de nota een wijkgerichte aanpak. Je zou verwachten dat van alle Hilversumse wijken in kaart gebracht zou worden wat de zorgbehoeften van de (toekomstige) bewoners van die wijk zijn. Voor een aantal wijken gaat dat ook gebeuren, maar in de nota werd met geen woord gerept over de wijk Over ?t Spoor, noch over de Villawijken, terwijl daar toch ruim 8000 Hilversummers wonen!

 

Toen Marianne Berenschot daar tegenover de wethouder haar verbazing over uitsprak, onderbrak SP?er Joep Meddens haar met een honend: ?Maar u denkt toch niet dat we in de villawijken een woondienstencentrum gaan realiseren??.

 

Wij hebben de Socialistische Partij erop gewezen dat zorgbehoefte inkomensonafhankelijk is; ook villawijkbewoners worden oud en kunnen zorgbehoevend worden. Als gemeente heb je de verplichting te zorgen voor het welzijn van al je bewoners. Dat de manier waarop je dat doet per wijk kan verschillen,  is iets anders.

 

Wethouder Hammer was het gelukkig met ons eens. Hij zegde toe dat de nota  vervangen zal worden. Leefbaar Hilversum hoopt dan ook van harte dat de volgende nota niet alleen leesbaar zal zijn, maar ook recht zal doen aan de toekomstige zorgbehoeften van alle Hilversummers.

Marianne Berenschot

 

 

 

 

 

Verkiezingsprogramma