welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht
"De acute blootstelling aan fijnstof op de Johannes Geradtsweg zorgt voor hogere sterftecijfers". Dat is de alarmerende conclusie van professor Van Schayk die de door de gemeente en de bewonersvereniging van de Johannes Geradtsweg is gevraagd mee te werken aan een second opinion van het Integraal Bereikbaarheidsplan (IBP). Een plan dat is bedoeld om de doorstroming van het verkeer naar het Mediapark te bevorderen.
 
De conclusie van de hoogleraar is dat een weg langs de hei, die deels ondergronds zou worden aangelegd met een overkapping, vanuit gezondheidsperspectief een goede oplossing zou zijn voor de verkeersoverlast op de Johannes Geradtsweg.
 
Dat is precies waar Leefbaar Hilversum jaren voor heeft gepleit en waarvoor we een paar jaar geleden (in het vorige college) een plan hebben laten uitwerken. Aanpassing van de Erfgooiersstraat (een holle dijkweg langs de hei) leek ons toen een goede oplossing om de toename van het verkeer beter te verdelen. Vooral omdat de flats op de Erfgooiersstraat toch al op de nominatie stonden om gesloopt te worden
 
Helaas ontmoette dit plan zeer veel weerstand en was er uiteindelijk geen politieke meerderheid voor. Intussen was wel duidelijk dat er iets moest gebeuren, want het verkeer op de buitenring van Hilversum liep steeds meer vast. Daarom is het IBP opgesteld.
En het werkt: ook uit de second opinion blijkt dat in Hilversum de gemiddelde uitstoot van fijnstof vermindert dankzij het IBP.
 
Maar er blijkt ook uit dat dat niet geldt niet voor de omgeving van de Johannes Geradtsweg. Daar is de uitstoot juist toegenomen. Hetzelfde geldt voor de omgeving van de Diependaalselaan. De uitstoot van fijnstof zal hier de komende jaren alleen nog maar stijgen. Dat gaat ten koste van de leefbaarheid. Sterker nog: het staat vast dat het voor dramatische gezondheidsrisico’s en verhoogde sterfte zal zorgen.
 
Leefbaar Hilversum vindt dat het IBP bijdraagt aan het oplossen van een deel van de verkeersoverlast. Maar daarnaast hebben we ook steeds benadrukt dat we moeten blijven nadenken over aanvullende maatregelen. Zo hebben we in november vorig jaar een motie ingediend om het sluipverkeer in Hilversum aan te pakken. Wat is daarmee gebeurd? En wat doet het huidige college met de alarmerende opmerkingen van professor Van Schaijk?
 
Leefbaar Hilversum hoopt dat het voortschrijdend inzicht ervoor zal zorgen dat ook andere partijen (naast LH en de VVD) ervan overtuigd zullen raken dat er meer moet gebeuren dan alleen het uitvoeren van het IBP. We weten nu immers hoe schadelijk fijnstof is.
 
Wij roepen het college dan ook op om nu al verder te kijken naar de oplossingen voor de lange termijn. Juist nu er steeds meer nieuwe inzichten komen op het gebied van fijnstof en het duidelijk is dat we de problemen niet kunnen oplossen op alleen de bestaande infrastructuur. Juist nu is het zaak om te onderzoeken wat de mogelijkheden in de toekomst zijn en of er wellicht Europese subisidie te krijgen is. Dit is het moment om actie te ondernemen, anders staan we straks achteraan in de rij.
Het college zal hierin het voortouw moeten nemen. Het kan dit alarmerende rapport gewoonweg niet negeren. Er blijkt tenslotte uit dat een deel van de Hilversumse bevolking nu al onaanvaardbare gezondheidsrisico's loopt, risico's die in de nabije toekomst alleen maar groter zullen worden.
Marianne Berenschot
Zie voor meer historische achtergrond over de politieke situatie destijds elders op deze site het stuk van toenmalig voorzitter Jan Nagel.
Verkiezingsprogramma