welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Voorafgaande aan het Besluit afgelopen woensdag, was er uiteraard weer een vragenuurtje.

Leefbaar Hilversum had er enkele in petto voor burgemeester Broertjes en wethouder Van Osch.

 

Mevrouw Jekel, bewoonster in de omgeving van het Oosterspoorplein, benadrukte nogmaals het gebrek aan burgerparticipatie van dit college, inzake de problematiek rondom het gehele stationsgebied met handhaving voor wat betreft verkeerd gestalde fietsen en de zwervers(alcohol verbod).

Wethouder Van Osch gaat zijn fout goed maken en zegde toe om zo spoedig mogelijk in gesprek te gaan met de diverse bewonersverenigingen rondom stationsgebied. Tevens meldde van Osch dat er 200 plaatsen bijkomen voor de fietsen. 

Op de vraag van Leefbaar Hilversum over de slechte bezorging van de Gooi en Eembode aan de burgemeester, werd nogal lacherig en laconiek gereageerd door burgemeester Broertjes. Zijn antwoord was dat de verspreiding van Gooi- en Eembode alleen de verantwoordelijkheid is van de krant zelf.

LH bestrijdt dat ten zeerste. We mogen toch mag aannemen dat de gemeente met wekelijks tenminste 3 gemeentepagina's een scherpe prijs en een garantie van bezorgingpercentage heeft uit onderhandeld met de krant. Broertjes zal, na enig aandringen, uit laten zoeken hoe het precies zit.


Leefbaar Hilversum zal intussen de verspreiding goed in de gaten houden en wachten op de antwoorden van Broertjes.

Mochten er bewoners zijn die ook klachten hebben over de bezorging, meld dat dan bij info@leefbaarhilversum.nl

 

Er waren verder vragen aan wethouder Van Osch over de gevolgen van de gratis ID kaart. Echter later die avond kwam bericht binnen dat minister Donner hoe dan ook zijn zin wil hebben en dat er vanaf 22-09 weer betaald moet worden voor ID kaart!

 

De gemeente gaat door met voorlichting en preventie inzake woninginbraken, ondanks fikse vermindering van de inbraken. Meer hierover staat in het gemeentelijk veiligheidsplan.

 

Al sinds 2009 is KPN samen met de gemeente op zoek naar een goede plek voor een UMTS mast in de Hilversumse Meent. De beoogde plek bij scholen is definitief van de baan.


KPN heeft een vergunning aangevraagd om de mast te plaatsen bij de Mierenmeent. Wethouder Van Osch zegde toe met de bewoners nog in gesprek te gaan met bewoners van de Mierenmeent over deze aanvraag.

De Raad heeft aangegeven ook betrokken te willen worden bij de besluitvorming.

De welstandscommissie heeft aangegeven de mast op deze plek niet goed te vinden en is afwachting op een reactie van KPN. Het moet toch mogelijk zijn om na 2 jaar discussiëren dit jaar nog tot een oplossing te komen?


Gerrit van der Waals

 

 

Verkiezingsprogramma