welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

20 en 21 maart kwamen naar schatting vijftigduizend mensen in actie voor sociale organisaties tijdens MADD 2009. Zij klaarden ruim 1.500 klussen, zoals het verven van een clubhuis, het uitmesten van hokken in een asiel of het organiseren van een verwendag voor bewoners van een verzorgingshuis. Ook in Hilversum waren er initiatieven die navolging verdienen.

 

Make A Difference Day (MADD) bood vrijwilligersorganisaties veel publiciteit, nieuwe netwerken en op langere termijn ook nieuwe vrijwilligers. Leefbaar Hilversum koos ervoor om een stichting die zich inzet voor gehandicapten te adviseren bij hun eigen publiciteit. De stichting Ango is een landelijke vereniging met ruim 17.000 leden. Zij hebben adviseurs die vrijwillig hun diensten ter beschikking stellen om mensen met een (lichte) handicap bij te staan bij bijv. het aanvragen van subsidies, persoonsgebonden budget, bij juridische problemen en duidelijkheid verschaffen in het oerwoud van regels in Nederland. Deze adviseurs worden getraind en krijgen opleidingen. Daar is natuurlijk veel geld voor nodig. 

Via hun website Handicap.nl proberen zij fondsen en collectanten te werven voor de actieweek in juni. Zij kampen echter met een slechte naamsbekendheid wat resulteert in een lage opbrengst. Doel van onze brainstorm was om te kijken hoe we hier verbetering in kunnen aanbrengen. Dick heeft veel ervaring met publiciteit en marketing en beschikt over een groot netwerk in de media. Peter is gespecialiseerd in ideeën bedenken en die omzetten in concrete acties.

Daar stonden Ellen Arends, regiocoördinator Utrecht, Flevoland en een deel van Noord-Holland) van Handicap.nl en haar collega uit Overijssel, Wilma Mug-Hembrecht zeer voor open. Dick Klees en Peter van Westing hebben hen geadviseerd tijdens een brainstormsessie in hotel Lapershoek dat geheel belangeloos een vergaderruimte beschikbaar stelde. Wilma en Ellen hebben het als een constructief, innoverend gesprek ervaren. Zij toonden er veel waardering voor dat Peter en Dick zo enthousiast en goed met hebben meegedacht. 'We gaan de ideeën zeker inbrengen binnen de Ango en Handicap organisatie. Het positieve aspect zat ook zeker in het feit dat er van 'buitenaf' een verhelderende blik op het reilen en zeilen is gegeven. We hebben er bijzonder veel waardering voor dat Peter en Dick dit naast hun intensieve raadswerk kunnen opbrengen', aldus Wilma Mug-Hembrecht.
 
Zonder in detail te treden over de inhoud van de adviezen (dat blijft verder aan Ango) heeft LH zich bereid getoond om ook in het vervolgtraject actief mee te denken om van de collecteweek dit jaar - in elk geval in Hilversum - een klinkend succes te maken. 
 
Na bijna drie uur intensief met elkaar te hebben gewerkt, zijn we uit elkaar gegaan met de belofte om het hier niet bij te laten. Meer collectanten betekenen straks immers: meer euro’s voor het goede doel!
Verkiezingsprogramma