welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Drie gedragswetenschappers aan de Rijksuniversiteit te Groningen hebben het wetenschappelijk bewijs geleverd dat een ’wanordelijke omgeving aanzet tot wangedrag’. Met zes experimenten laten zij zien dat de mate waarin normen en regels van invloed zijn op gedrag, varieert per omgeving.

Het onderzoek is een duidelijke boodschap voor beleidmakers, zeggen de onderzoekers. 'Ruim straten op en haal graffiti weg. De positieve boodschap van het onderzoek is dat normen en regels veel invloed hebben op gedrag, mits je zorgt dat het wordt ondersteund door de omgeving.
De politie in New York startte de ‘quality of life campaign’ gericht op bestrijding van de kleine criminaliteit met schone straten en verwijderen van graffiti, wat een groot succes bleek in de bestrijding van de kleine criminaliteit.
Daarom heeft Leefbaar Hilversum al in de afgelopen raadsperiode het initiatief genomen onder het motto STOP DE VERLOEDERING! 

De term 'integrale aanpak' duikt op lokaal niveau steeds weer op. Ook verloedering moet integraal worden aangepakt. De vervuiling en verloedering van de binnenstad heeft onaanvaardbare vormen aangenomen:

  • resten van kauwgom
  • graffiti
  • zwerfvuil
  • hondenpoep 

Alle maatregelen ter bestrijding van de verloedering zijn nodig en zullen deel moeten uitmaken van het totale plan van aanpak voor een goed leefmilieu. Vooral de niet meer te ontlopen kauwgomresten zijn schandalig en moeten met alle middelen gestopt worden. Het aanzien van Hilversum als centrumgemeente is door deze vervuiling behoorlijk beschadigd en werkt nadelig op het gedrag. 

Een grote, grondige grote schoonmaak is dan ook geen overbodige luxe onder het motto: 'Een schoon dorp is een veilig dorp. Je voelt je immers ook veiliger in een schone omgeving.

Jan Spaans

Verkiezingsprogramma