welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Woensdag 13 juli was de vuurdoop voor de nieuwe burgemeester van Hilversum, Pieter Broertjes.


Op het programma stond het besluit over de zomernota,eerste budgetrapportage en jaarstukken 2010.

Tijdens de discussie was hier al 2 avonden over gesproken bij elkaar: bijna 12 uur. Om bij in slaap te vallen!

 

De Raad besloot daarom een spreektijdregeling in te stellen, met de stemmen van Groen Links en SP tegen. Iedere partij kreeg 19 minuten spreektijd, het college kreeg 50 minuten en er was 20 minuten ingeruimd voor technische vragen.

De coalitiepartijen waren al gauw klaar met hun bijdrage. Zij steunden natuurlijk hun eigen college. de VVD diende nog wel 2 moties in die eigenlijk niets voorstelden en meer voor de bühne bestemd waren.

 Leefbaar Hilversum stelde nogmaals voor om in de eigen organisatie te snijden, omdat we daar gelijk op korte termijn resultaat kunnen boeken. Ook op efficiency binnen het ambtelijk apparaat, digitalisering en slimmer inkopen kan de gemeente veel geld besparen.

 

Het ging natuurlijk ook weer over de bezuinigingen op cultuur. Een beslissing hierover is vooruitgeschoven naar de definitieve begroting voor 2012. Wethouder Van der Want zal komen met een cultuurvisie, omdat verantwoordelijk cultuurwethouder Jooren met zwangerschapsverlof gaat.

 

Leefbaar Hilversum eist dat de schuldenpositie van de gemeente wordt verlaagd. Dit is echt nodig om de rentekosten n d hand te kunnen houden, gezien het feit dat die rent nu historisch laag is en de komende jaren zal gaan stijgen.

De negatieve resultaten van de grondexploitaties geven ook veel problemen en de resultaten blijven erg onzeker. Dit kost de gemeente veel geld.

 Nieuwe projecten en dan zoals het Langgewenst, gaan de gemeente veel geld kosten en zal verkeerstechnisch voor problemen zorgen op de binnenring. Leefbaar Hilversum is tegen het staren van grootschalige projecten van dit formaat in deze financieel slechte tijden. Het risico is domweg te groot. Niet doen dus!

Wij kunnen nog zoveel bezuinigen op cultuur en de WMO: als de exploitatie van dit soort megalomane projecten uit de hand loopt en ons wederom vele miljoenen gaat kosten, daar valt niet tegenop te bezuinigen.

 

Er werden door de verschillende partijen vele moties en amendementen ingediend. Het merendeel werd door college afgewezen.

 

De problemen rondom de Comarushof m.b.t. de geluidsschermen werd ook ter sprake gebracht. Wethouder Van Osch had geen bevredigende antwoorden op de gestelde vragen.  Na het zomerreces komt dit z.s.m. op de agenda.

 

De SP liep na agendapunt 5 demonstratief weg uit de raad, omdat hun spreektijd op was.

Zijn kunnen blijkbaar niet omgaan met een democratisch besluit.

Het voordele van deze invoering van spreektijd, is dat er doelmatig vergaderd kan worden en er niet oeverloos wordt gedebatteerd. De tijd van continu herhalen van politieke standpunten behoort hiermee tot het verleden.

 

Al met al is het debuut van Broertjes redelijk goed verlopen.

Hij kwam niet echt in de problemen en moet nog veel ervaring opdoen o.a. met het hanteren van de voorzittershamer.

De Raad gaat met zomerreces, hetgeen niet inhoudt dat het gehele politieke leven stil ligt.

Leefbaar Hilversum zal zich ook in de zomer inzetten voor allerlei zaken in Hilversum. Het leven gaat immers gewoon door. Verder gaan we ons voorbereiden op een heftig najaar.

 

Het blijft voor de oppositie moeilijk om zaken voor elkaar te krijgen. Dit wordt veroorzaakt door de “goede” samenwerking van de drie coalitiepartijen, die alles vooraf al met elkaar besproken en afgestemd hebben. Maar er vertonen zich toch al wat krasjes en haarscheurtjes.

Het zou best eens zo kunnen zijn dat het ergens in deze raadsperiode fout loopt tussen de VVD enerzijds en D'66 en PvdA aan de andere kant.

 

Wij wensen u een goede vakantie en tot september, u kunt ons de gehele zomer bereiken.

 

 

Gerrit van der Waals en Peter van Westing

 

 

Verkiezingsprogramma