welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht
 

Binnenkort komen er nieuwe riolen en verhardingswerkzaamheden, gevolgd door renovaties openbaar groen op het plantsoen aan de Diependaalselaan ter hoogte  van de  Hobbemaalaan en bij  plantsoenen bij de Johan Gerardtsweg bij de Snelliuslaan/Noorderweg en aan de 's-Gravesandelaan/Stieltjeslaan en het pleintje bij de Kievitstraat.

 

“De herinrichting van de plantsoenen zal in nauw overleg en met inspraak van bewoners geschieden.“ Dit zegde wethouder Van Osch woensdag 7 december toe tijdens de discussie. De meerderheid van raad is zeer blij met deze toezegging.


 


 


De wethouder zegde tevens toe dat hij zijn uiterste gaat doen om voortaan, gezamenlijk met gewest, de inkoop van nieuw groen te regelen. Daardoor kan de gemeente nog geld besparen.

 

Op mijn vraag aan de wethouder of de bezuiniging van groen onderhoud invloed heeft op de kwaliteit van openbaar groen, antwoordde wethouder Van Osch dat het onderhoud aan openbaar groen op het huidige niveau blijft. De bezuiniging betreft vooral de efficiëntie van de afdeling.

 

Gerrit van der Waals

Verkiezingsprogramma