welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

De gemeenteraad heeft op 10 januari opnieuw over het project Lieven de Key gesproken. In de commissie  Stad was al duidelijk geworden dat een meerderheid van PvdA, SP, CDA, D66 en GroenLinks zich voor het plan zouden gaan uitspreken. Leefbaar Hilversum deed in de raadsvergadering een laatste poging om die partijen op andere gedachten te brengen.

 

Woordvoerster Karen Heerschop stelde dat de wethouder weliswaar de bouwhoogte en het volume van het plan had teruggebracht, maar dat we eigenlijk weer terug zijn bij af omdat het nu weer op het niveau is van vijf jaar geleden. Dus zijn de bewoners er eigenlijk niets mee opgeschoten. Aan de bezwaren van de bewoners omtrent de veelheid van functies (scholen, woningen, zorg en welzijnsinstellingen etc.) wil de wethouder niet tegemoet komen: ?Weghalen van functies is niet zozeer een kwestie van kunnen, maar je moet het niet willen? aldus Ben Hammer. Daarmee gaf hij duidelijk te kennen dat er met hem niet meer te praten valt over nieuwe aanpassingen. Leefbaar Hilversum had al in twee eerdere commissievergadering gevraagd om mogelijke alternatieven in beeld te brengen. Daarbij zou ook gekeken moeten worden naar andere projecten die in de nabije toekomst gerealiseerd gaan worden, zoals bijvoorbeeld het Vierkerkenhuis. Maar de wethouder gaf geen gehoor aan die vraag en bleef bij zijn standpunt dat er geen enkele functie uit het plan Lieven de Key kon worden geschrapt. Ook de suggestie van Leefbaar Hilversum om het functioneren van het eerste woondienstencentrum in Hilversum, St. Joseph aan de Minckelerstraat, eerst eens objectief te beoordelen werd niet door het college overgenomen. ?Elk project is uniek en wordt op zijn eigen manier vormgegeven? aldus de wethouder. Kennelijk is hij van mening dat we niet kunnen en hoeven te leren van voorgaande projecten.

 

Leefbaar Hilversum kon zich niet aan de indruk onttrekken dat hier de aanbieders bepalen wat goed is. Dat bleek ook wel uit de bijdrage van D66 die zich had laten overtuigen door de instellingen. ?De instellingen willen het, dus zal het wel goed zijn? aldus Barend Smit.

De VVD deed met een motie nog een poging om de besluitvorming uit te stellen om opnieuw onder begeleiding van een externe deskundige met partijen om de tafel te gaan zitten. Leefbaar Hilversum vond dat een sympathiek idee maar kwam tot de conclusie dat zo?n motie geen zin heeft omdat de wethouder al te kennen had gegeven niet de wil te hebben verder te kijken naar aanpassingen.

Bij de uiteindelijke stemming bleek dat GroenLinks verdeeld was. Dat leverde nog twee stemmen tegen het plan op.

 

Verkiezingsprogramma