welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Ik had liever over het mooie weer van de afgelopen tijd gesproken tijdens het Besluit gisteravond: Hilversum badend in de zon, gevulde terrasjes, tevreden mensen, maar ik wil u toch even mee terug nemen naar de tijd van kou, ijs en sneeuw.

 

Op 12 januari heb ik tijdens het Besluit namens alle raadsfracties kritische kanttekeningen geplaatst en een aantal vragen gesteld over de chaotische wijze waarop de gemeente Hilversum al voor het 2e jaar in successie tegen de elementen vocht.

Het was een gigantische puinhoop op de Hilversumse wegen, fiets- en voetpaden. Ongelukken, slecht voor de economie en mensen die hun huis niet meer uit durven of kunnen. De Hilversumse burgers klaagden steen en been en vele weken langs was dit het gesprek van de dag in negatief opzicht. Dit kon niet langer zo, dit móest anders!

 


 

Naast een aantal vragen hebben alle fracties ook een aantal aanbevelingen en eisen neergelegd: niet alleen gladheidbestrijding, maar een /winterplan dat ook uitkomst zou moeten bieden om isolatie van ouderen en minder validen tegen te gaan en waarin mensen op hun eigen verantwoordelijkheid zouden worden gewezen wat betreft stoepen schoonvegen en aan hun naasten denken in deze barre tijden. Dit zou begeleid worden door ene communicatieoffensief.

Al deze facetten zouden onderdeel uitmaken van dit zogenaamde Winterplan.

 

Wethouder Van Osch trok met veel mea culpa’s het boetekleed aan en beloofde om eind mei/ juni een onderzoek te doen, een analyse te maken en met een concept-plan naar de Raad te komen voor de Discussie. Dan zou tijdens de zomerperiode een en ander aangepast kunnen worden en in september het aangepaste plan geaccordeerd worden door de Raad.

 

In de 2e week van mei ontvingen we een raadsbrief, waarin de wethouder aangaf dat in het kader van artikel 213 a van de Gemeentewet, onderzoeken werden gedaan naar de briefafhandeling en de regievoering van SBS mbt de gladheidbestrijding.

Waar ik me echt over verbaasde was dat onderaan deze brief stond dat de raad de onderzoeken en verslagen IN SEPTEMBER, TER INFORMATIE (!) aan de raad zouden worden gestuurd, na afloop van de onderzoeken.

Wat betekent dit nu voor de door de wethouder gemaakte afspraken? Zou dit onderzoek geen deel moeten uit maken van het grotere geheel? Hoezo allen ter informatie aan de raad? Vreemd.

De Gooi en Eembode besteedde hier in een artikel op 16 mei tevens aandacht aan.


Op 17 mei heb ik een e-mail aan wethouder Van Osch gestuurd waarin ik mijn verbazing en zorg heb uitgesproken en hem gevraagd:
 1. Gaat het in dit artikel over dat bewuste onderzoek?
 2. Klopt het in dit artikel beschreven proces + tijdpad?
 3. Zo ja, hoe valt dit te rijmen met de gemaakte afspraken?
 4. Zo nee, wanneer kunnen we het Winterplan verwachten ter bespreking m.a.w. lopen we nog op schema?

 

Op 23 mei heb ik de wethouder een reminder gestuurd. Wellicht was de mail aan zijn aandacht ontschoten (hetgeen de laatste tijd wel meer bij de wethouders lijkt voor te komen, maar dit terzijde). Wederom is enige reactie uitgebleven.

En dat is op zijn zachtst gezegd vreemd, want ik had juist goede ervaringen m.b.t. eerdere communicatie en correspondentie met deze wethouder.

 

Gezien de unanimiteit waarmee politiek Hilversum dit onderwerp op de agenda heeft gezet, naar aanleiding van de vele klachten, wekenlang, van vele Hilversummers en anderen die in Hilversum werken of naar school gaan, vind ik het zeer betreurenswaardig dat ik op deze wijze dit issue wederom aan de orde moet brengen en vind ik het echt zeer onfatsoenlijk dat u niet reageert op mijn mails. De geloofwaardigheid van de Hilversumse politiek is hier in het geding. Ik hoop dat de wethouder dit ook beseft. Hij begeeft zich midden in de zomer reeds op glad ijs en dat is toch niet de bedoeling lijkt me.

 

Ik was erg benieuwd wat de wethouder hierover te zeggen had en heb gisteren de volgende vragen gesteld:

 1. Waarom reageert u niet op mijn mails?
 2. Waarom heeft u zich niet aan de planning gehouden?
 3. Waarom heeft u de raad daar niet tijdig over geïnformeerd?
 4. Wat is de status van het proces:
  • Is het onderzoek nu afgerond of niet?
  • Is de analyse nu opgemaakt of niet?
  • Is er een concept Winterplan of niet?Wordt dit concept besproken of niet en zo ja wanneer?
  • Wordt het uiteindelijke plan besproken of niet?

 

De antwoorden van wethouder Van Osch waren niet overtuigend. Wel bood hij zijn excuses aan voor de slechte communicatie. Dat was in ieder geval wat. Hij had wel een mail 'voorbij zien flitsen' maar zijn secretariaat had hem hier niet op gewezen. Het 'filter' had dus anders moeten werken.

 

Wethouder Frans van Osch


Samengevat kwam het er op neer dat hij vooral zorgvuldig wilde zijn. Een verklaring voor de vertraging gaf hij niet. Wel dat na het zomerreces het Winterplan ter discussie in de raad komt en dat er daarna snel besluitvorming zal zijn.

 

Leefbaar Hilversum zal hem uiteraard aan zijn woord houden. Wordt dus vervolgd.


Peter van Westing

 

Verkiezingsprogramma