welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Wordt de WMO een splijtzwam in dit college? Daar lijkt het wel op. De SP was deze week ongekend fel tegen coalitiepartner PVDA, althans tegen het WMO-beleid van voorheen wethouder Hammer en nu wethouder Ketelaar.
Ten tijde van de zomernota beschuldigde wethouder Ben Hammer LH-fractievoorzitter Marianne Berenschot er nog ten onrechte van, dat zij vertrouwelijke informatie zou hebben prijsgegeven, omdat zij vroeg hoe het kon dat dit college op de WMO € 250.000 dacht te kunnen bezuinigen. 
 
De SP sloot zich daar toen bij aan. Wij begrijpen wel dat de SP zich zorgen blijft maken. Het lijkt erop dat de zorgleveranciers met hun rug tegen de muur worden gedwongen (te?) goedkope zorg te leveren.

Wethouder Ketelaar reageerde op haar beurt weer fel op de SP door te zeggen dat de WMO niet het alleenrecht van de SP is; al geloven wij ook niet dat de SP dat heeft beweerd.  

Wij zijn benieuwd hoe dit gaat aflopen. LH heeft bewondering voor de wijze waarop de SP haar doelen bevecht. Maar over het feit dat die 37% sociale woningbouw bij lange na niet is gehaald ,heeft de SP iets uit te leggen aan haar kiezers, evenals nu weer over de WMO.  

Zal de SP voor haar kiezers kiezen? Of voor het college? Wij wachten in spanning af ,maar hopen voor Hilversum dat er niet wéér een college valt.. 

Verkiezingsprogramma