welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Leefbaar Hilversum vindt het zorgelijk dat de kunstenaars die hun atelier aan de Badhuislaan moeten verlaten, nu geen onderkomen meer hebben. Verplaatsen van de ene tijdelijke gelegenheid naar de andere is niet effectief, kost geld aan zowel gemeente als kunstenaars en veroorzaakt onrust en een ontheemd gevoel. Waar nu weer naar toe? Wellicht bestaan er mogelijkheden om op termijn dit voortdurende verhuizen definitief toe het verleden te laten behoren.


Eind 2007 zei toenmalig wethouder Hammer tijdens de eerste informatiebijeenkomst van de Larenseweg, dat hij op termijn mogelijkheden wil ontwikkelen voor een doelmatige bestemming van de kop van de Larenseweg nabij het station.
Te denken valt aan ateliers/woonruimte voor kunstenaars, galeries etc. Voorwaar een goed idee, want deze buurt kan wel een opknapbeurt gebruiken. Echter ’op termijn’ betekent niet eerder dan over een jaar of 5.

Aan het begin van de Larenseweg tot aan de Brinkjes staat al jaren een aantal panden leeg. Dat geeft een verloederend beeld wat niet goed is voor de eigenaren, niet voor de bewoners en evenmin voor de ondernemers. Zeker met de komst van de fietsers-/voetgangerstunnel klagen zij over minder klanten. Mensen hebben steeds minder reden om hier te gaan wijnkelen: wel cafés, een bakker en vooral veel kappers…
LH wil Wonen boven Winkels een impuls geven. Waarom veel bouwen als er nog veel mogelijkheden ongebruikt blijven en er veel woonruimte beschikbaar is maar onbenut blijft?

Ons verzoek is dat de wethouder met de eigenaren gaat overleggen om leegstaande panden te verhuren aan (jonge, beginnende) kunstenaars die op de benedenverdieping een werkplaats/atelier kunnen inrichten en boven kunnen wonen. De gemeente kan eventueel de huur subsidiëren tot de startende ondernemers goed draaien. Zou dat geen mooi plan zijn voor de komende jaren als begin van een permanente ‘art street’?

Leefbaar Hilversum denkt dat op deze wijze cultuur onze cultuur meer een gezicht krijgt en de buurt een berichte en betere bestemming. Vragen van deze strekking hebben wij aan wethouder Boog gesteld.

Peter van Westing 

Lees ook 'Geen passie voor kunstenaars'.

Verkiezingsprogramma